انجمن علمی ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1380

آدرس انجمن: تهران خیابان انقلاب، خیابان قدس، ساختمان شماره 1 معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ساختمان 21 طبقه منهای 1، دفتر انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران

تلفن انجمن: 021-1649856141 (معاونت اداری و مالی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران)

نمابر (Fax) انجمن: -

سایت انجمن: www.iehfs.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 159 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1014بهداشت محیطکاردانیEnvironmental Health
2 1017بهداشت حرفه ایکاردانیHealth Profession
3 19285فیزیولوژیکاردانیPhysiology
4 1134مهندسی بهداشت حرفه ایکارشناسی 
5 1143روانشناسی عمومیکارشناسیGeneral Psychology
6 1116فیزیوتراپیکارشناسیPhysiotherapy
7 1127مهندسی بهداشت محیطکارشناسیEnvironmental Health Engineering
8 1137روانشناسی بالینیکارشناسیClinical Psychology
9 1141مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)کارشناسیBiomedical Engineering (bioelectric)
10 1223ایمنی صنعتی و محیط کارکارشناسیIndustrial and workplace safety
11 14109بهداشت پرتوهاکارشناسی ارشدRadiation Health
12 1415فیزیوتراپی ورزشیکارشناسی ارشدSports Physiotherapy
13 1417مهندسی بهداشت حرفه ایکارشناسی ارشدOccupational Health Engineering
14 1421فیزیوتراپیکارشناسی ارشدPhysiotherapy
15 1431روانشناسی بالینیکارشناسی ارشدClinical Psychology
16 1435فیزیولوژیکارشناسی ارشدPhysiology
17 1437مهندسی بهداشت محیطکارشناسی ارشدEnvironmental Health Engineering
18 1440مدیریت توانبخشیکارشناسی ارشدRehabilitation Management
19 1443مهندسی پزشكی (بیوالكتریك)کارشناسی ارشدمهندسی پزشكی (بیوالكتریك)
20 1460ارگونومیکارشناسی ارشدErgonomics
21 1420اعضاء مصنوعیکارشناسی ارشدArtificial organs
22 1492روانشناسی عمومیکارشناسی ارشدGeneral Psychology
23 1944اعضای مصنوعیدکترای تخصصی (PhD)Artificial limbs
24 1952روانشناسی نظامیدکترای تخصصی (PhD)Military Psychology
25 1994مهندسی پزشکیدکترای تخصصی (PhD)Biomedical Engineering
26 1957سیاست گذاری سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health Policy
27 1960فیزیولوژی ورزشدکترای تخصصی (PhD)Exercise Physiology
28 19941مهندسی پزشکی - رباتیک پزشکیدکترای تخصصی (PhD)Medical Engineering - Medical Robotics
29 1916مهندسی بهداشت محیطدکترای تخصصی (PhD)Environmental Health Engineering
30 1917مهندسی بهداشت حرفه ایدکترای تخصصی (PhD)Occupational Health Engineering
31 1921روانشناسی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Psychology
32 1923علوم تشریحی (آناتومی)دکترای تخصصی (PhD)Anatomy (anatomy)
33 1927فیزیوتراپیدکترای تخصصی (PhD)Physiotherapy
34 17185طب فیزیکی و توانبخشیتخصصPhysical medicine and rehabilitation
35 1719جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)تخصصOrthopaedic Surgery (Orthopaedics)
36 1725روانپزشکیتخصصPsychiatry
37 1729طب کارتخصصOccupational Medicine
38 1736طب سالمندیتخصصGeriatric Medicnie
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,574,879

بازدید این صفحه در سال جاری: 95

بازدید این صفحه در ماه جاری: 06

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 08

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir