انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1380

آدرس انجمن: میدان ونک - خیابان ملاصدرا - خیابان شیخ بهایی شمالی - کوچه خلیلی شهانقی - پلاک12 - 09123336716 - 09126112648

تلفن انجمن: 02188032039

نمابر (Fax) انجمن: 02189772648

سایت انجمن: www.issch.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: Anjoman.hypnosis@yahoo.com

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 214 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 356 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 امیرهوشنگ باقری ولوجردیدبیر 1397/02/08
2 علی شریفیرئیس 1380/10/10
3 مهدی فتحیعضو هیأت مدیره 1380/10/10
4 ندا معینعضو هیأت مدیره 1397/02/08
5 عنایت الّه شهیدیخزانه دار 1380/10/10
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1110پرستاریکارشناسیNursing
2 1113بینایی سنجیکارشناسیOptometry
3 1142مشاورهکارشناسیConsultation
4 1143روانشناسی عمومیکارشناسیGeneral Psychology
5 1114هوشبریکارشناسیAnesthesiology
6 1115ماماییکارشناسیMidwifery
7 1116فیزیوتراپیکارشناسیPhysiotherapy
8 1117شنوایی شناسیکارشناسیAudiology
9 1119علوم تغذیهکارشناسیNutrition science
10 1122کار درمانیکارشناسیOccupational therapy
11 1124گفتار درمانیکارشناسیSpeech Therapy
12 1126مددکاری اجتماعیکارشناسیSocial work
13 1128رادیولوژی (تکنولوژی پرتوشناسی)کارشناسیRadiology (Technology of Radiology)
14 1129تکنولوژی پرتودرمانیکارشناسیTech radiation therapy (radiotherapy)
15 1130اتاق عملکارشناسیSurgery room
16 1131علوم آزمایشگاهیکارشناسیLaboratory sciences
17 1137روانشناسی بالینیکارشناسیClinical Psychology
18 1410پرستاریکارشناسی ارشدNursing
19 14107روان پرستاریکارشناسی ارشدPsychiatric Nursing
20 1419ماماییکارشناسی ارشدMidwifery
21 1421فیزیوتراپیکارشناسی ارشدPhysiotherapy
22 1425علوم تغذیهکارشناسی ارشدNutrition science
23 1431روانشناسی بالینیکارشناسی ارشدClinical Psychology
24 1439گفتار درمانیکارشناسی ارشدSpeech Therapy
25 1483مشاوره در ماماییکارشناسی ارشدConsultation on midwifery
26 00112علوم آزمایشگاهیکارشناسی ارشدLaboratory sciences
27 14179داروسازیکارشناسی ارشدPharmacy
28 1465مشاورهکارشناسی ارشدConsultation
29 1492روانشناسی عمومیکارشناسی ارشدGeneral Psychology
30 01493روانشناسی تربیتیکارشناسی ارشدEducational Psychology
31 00501پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانوادهدکترای حرفه ایGeneral practitioner working in family physician program
32 1510پزشکیدکترای حرفه ایپزشکی
33 1511دندانپزشکیدکترای حرفه ایDentistry
34 1512داروسازیدکترای حرفه ایPharmacy
35 1611علوم آزمایشگاهیدکترای حرفه ایLaboratory sciences
36 15155دندانپزشکی (بهداشتکار)دکترای تخصصی (PhD)Dentistry (hygienist)
37 19130ماماییدکترای تخصصی (PhD)Midwifery
38 19119روانشناسی سلامتدکترای تخصصی (PhD) 
39 18605داروسازی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Pharmacy
40 1920پرستاریدکترای تخصصی (PhD)Nursing
41 1921روانشناسی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Psychology
42 1927فیزیوتراپیدکترای تخصصی (PhD)Physiotherapy
43 1943گفتار درمانیدکترای تخصصی (PhD)Speech Therapy
44 1945کار درمانیدکترای تخصصی (PhD)Occupational therapy
45 1969سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعیدکترای تخصصی (PhD)Community Oral Health and Dentistry
46 1710بیماریهای داخلیتخصصInternal medicine
47 1711بیماریهای كودكانتخصصبیماریهای كودكان
48 1713بیماریهای قلب و عروقتخصصCardiovascular Diseases
49 1714بیماریهای مغزو اعصابتخصصNeurology
50 1721جراحی مغزواعصابتخصصNeurosurgery
51 1722چشم پزشکیتخصصOphthalmology
52 1725روانپزشکیتخصصPsychiatry
53 1731بیهوشیتخصصAnesthesiology
54 1733جراحی عمومیتخصصGeneral surgery
55 1734زنان وزایمانتخصصObstetrics and Gynecology
56 1810دندانپزشکی ترمیمیتخصصRestorative Dentistry
57 1812اندودانتیکستخصصEndodontics
58 1813بیماریهای دهان و تشخیصتخصصOral Medicine
59 18145آسیب شناسی دهان و فك و صورتتخصصآسیب شناسی دهان و فك و صورت
60 1815پروتزهای دندانیتخصصProsthodontics
61 1816پریودانتیکستخصصPeriodontics
62 1817جراحی دهان و فک وصورتتخصصOral and Maxillofacial Surgery
63 1818دندانپزشکی کودکانتخصصPediatric Dentistry
64 18195رادیولوژی دهان و فک و صورتتخصصOral and Maxillofacial Radiology
65 2012بیماریهای قلب و عروقفوق تخصصCardiovascular diseases
66 20195غدد درون ریز کودکانفوق تخصصغدد درون ریز کودکان
67 2021غدد درون ریز و متابولیسم بالغینفوق تخصصغدد درون ریز و متابولیسم بالغین
68 2030روانپزشكی كودكانفوق تخصصروانپزشكی كودكان
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

امیرحسین

نام: امیرحسین


فردوسیان

نام خانوادگی: فردوسیان


پزشکی

رشته تحصیلی: پزشکی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


135551

شماره نظام: 135551


1398/11/08-16:56:40

تاریخ تائید عضویت: 1398/11/08-16:56:40

نگار

نام: نگار


چراغپور

نام خانوادگی: چراغپور


روانشناسی عمومی

رشته تحصیلی: روانشناسی عمومی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0

شماره نظام: 0


1398/11/17-20:04:12

تاریخ تائید عضویت: 1398/11/17-20:04:12

مهرداد

نام: مهرداد


رئوفی

نام خانوادگی: رئوفی


پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده

رشته تحصیلی: پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


107430

شماره نظام: 107430


1398/11/08-16:56:58

تاریخ تائید عضویت: 1398/11/08-16:56:58

آریا دخت

نام: آریا دخت


قیومی بیدهندی

نام خانوادگی: قیومی بیدهندی


روانشناسی تربیتی

رشته تحصیلی: روانشناسی تربیتی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0

شماره نظام: 0


1398/11/08-16:57:48

تاریخ تائید عضویت: 1398/11/08-16:57:48

زهرا

نام: زهرا


معینی

نام خانوادگی: معینی


روانشناسی تربیتی

رشته تحصیلی: روانشناسی تربیتی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0

شماره نظام: 0


1398/10/24-18:52:40

تاریخ تائید عضویت: 1398/10/24-18:52:40

افروز

نام: افروز


افشاری

نام خانوادگی: افشاری


روانشناسی بالینی

رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0

شماره نظام: 0


1398/11/03-11:27:18

تاریخ تائید عضویت: 1398/11/03-11:27:18

شبنم

نام: شبنم


بیرجندی

نام خانوادگی: بیرجندی


روانشناسی بالینی

رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0

شماره نظام: 0


1398/11/17-12:59:36

تاریخ تائید عضویت: 1398/11/17-12:59:36

مریم

نام: مریم


رستمی

نام خانوادگی: رستمی


روانشناسی عمومی

رشته تحصیلی: روانشناسی عمومی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0

شماره نظام: 0


1398/10/24-18:53:36

تاریخ تائید عضویت: 1398/10/24-18:53:36

پیمان

نام: پیمان


احمدی سابق

نام خانوادگی: احمدی سابق


روانشناسی بالینی

رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0

شماره نظام: 0


1398/11/03-11:27:40

تاریخ تائید عضویت: 1398/11/03-11:27:40

محمدهادی

نام: محمدهادی


احمدپور

نام خانوادگی: احمدپور


روانشناسی عمومی

رشته تحصیلی: روانشناسی عمومی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


0

شماره نظام: 0


1398/11/08-16:57:30

تاریخ تائید عضویت: 1398/11/08-16:57:30

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,300,154

بازدید این صفحه در سال جاری: 143

بازدید این صفحه در ماه جاری: 04

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 02

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir