انجمن علمی مدیریت و اقتصاد دارویی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1388

آدرس انجمن: ولیعصر، بالاترز ظفر، ک ناصری، پلاک 82، طبقه دوم، واحد 4

تلفن انجمن: 021-88650901

نمابر (Fax) انجمن: 021-88201984

سایت انجمن: www.iapme.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 57 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 3 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 محمد اکبری پورنایب رئیس 1391/11/16
2 رضا ابوفاضلیخزانه دار 1391/11/16
3 غلامحسین مهرعلیاندبیر 1391/11/16
4 مهدی محمدزادهرئیس 1391/11/16
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1976اقتصاد و مدیریت دارودکترای تخصصی (PhD)Pharmaco-economics
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

غلامحسین

نام: غلامحسین


مهرعلیان

نام خانوادگی: مهرعلیان


اقتصاد و مدیریت دارو

رشته تحصیلی: اقتصاد و مدیریت دارو


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

رضا

نام: رضا


ابوفاضلی

نام خانوادگی: ابوفاضلی


رشته تحصیلی:


مقطع تحصیلی:


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

محمدجواد

نام: محمدجواد


فروغی مقدم

نام خانوادگی: فروغی مقدم


بیماریهای داخلی

رشته تحصیلی: بیماریهای داخلی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

مسعود

نام: مسعود


ابوالحلاج

نام خانوادگی: ابوالحلاج


بیماریهای داخلی

رشته تحصیلی: بیماریهای داخلی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

سید حسن

نام: سید حسن


اعتمادزاده

نام خانوادگی: اعتمادزاده


بیماریهای پوست

رشته تحصیلی: بیماریهای پوست


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

افسانه

نام: افسانه


گلشن راز

نام خانوادگی: گلشن راز


بیماریهای داخلی

رشته تحصیلی: بیماریهای داخلی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

محمد

نام: محمد


محمدقلیان

نام خانوادگی: محمدقلیان


بیماریهای داخلی

رشته تحصیلی: بیماریهای داخلی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

سید حسام الدین

نام: سید حسام الدین


شریف نیا

نام خانوادگی: شریف نیا


بیماریهای داخلی

رشته تحصیلی: بیماریهای داخلی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

محمد

نام: محمد


عبداللهی

نام خانوادگی: عبداللهی


سم شناسی

رشته تحصیلی: سم شناسی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


2658

شماره نظام: 2658


تاریخ تائید عضویت:

حمیدرضا

نام: حمیدرضا


راسخ

نام خانوادگی: راسخ


بیماریهای داخلی

رشته تحصیلی: بیماریهای داخلی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

123456
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,300,158

بازدید این صفحه در سال جاری: 42

بازدید این صفحه در ماه جاری: 06

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 04

بازدید این صفحه در روز جاری: 02

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir