انجمن علمی مدیریت و اقتصاد دارویی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1388

آدرس انجمن: ولیعصر، بالاترز ظفر، ک ناصری، پلاک 82، طبقه دوم، واحد 4

تلفن انجمن: 021-88650901

نمابر (Fax) انجمن: 021-88201984

سایت انجمن: www.iapme.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 47 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 4 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 مهدی محمدزادهرئیس 1391/11/16
2 محمد اکبری پورنایب رئیس 1391/11/16
3 غلامحسین مهرعلیاندبیر 1391/11/16
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1976اقتصاد و مدیریت دارودکترای تخصصی (PhD)Pharmaco-economics
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

زهرا

نام: زهرا


شریف

نام خانوادگی: شریف


اقتصاد و مدیریت دارو

رشته تحصیلی: اقتصاد و مدیریت دارو


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


16د-238

شماره نظام: 16د-238


1399/05/29-12:47:57

تاریخ تائید عضویت: 1399/05/29-12:47:57

مهدیه

نام: مهدیه


فتحی

نام خانوادگی: فتحی


اقتصاد و مدیریت دارو

رشته تحصیلی: اقتصاد و مدیریت دارو


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


د-19916

شماره نظام: د-19916


1399/05/29-11:02:07

تاریخ تائید عضویت: 1399/05/29-11:02:07

فرزاد

نام: فرزاد


پیرویان

نام خانوادگی: پیرویان


اقتصاد و مدیریت دارو

رشته تحصیلی: اقتصاد و مدیریت دارو


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


7873-د

شماره نظام: 7873-د


1399/05/26-16:38:35

تاریخ تائید عضویت: 1399/05/26-16:38:35

افشین

نام: افشین


وهابزاده

نام خانوادگی: وهابزاده


اقتصاد و مدیریت دارو

رشته تحصیلی: اقتصاد و مدیریت دارو


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


10332_د

شماره نظام: 10332_د


1399/05/26-16:38:30

تاریخ تائید عضویت: 1399/05/26-16:38:30

سهیلا

نام: سهیلا


رضایی

نام خانوادگی: رضایی


اقتصاد و مدیریت دارو

رشته تحصیلی: اقتصاد و مدیریت دارو


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


15000

شماره نظام: 15000


1399/05/26-16:38:23

تاریخ تائید عضویت: 1399/05/26-16:38:23

زهرا

نام: زهرا


کریمی مجد

نام خانوادگی: کریمی مجد


اقتصاد و مدیریت دارو

رشته تحصیلی: اقتصاد و مدیریت دارو


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


د-20855

شماره نظام: د-20855


1399/05/25-20:54:13

تاریخ تائید عضویت: 1399/05/25-20:54:13

فاطمه

نام: فاطمه


علی پور

نام خانوادگی: علی پور


اقتصاد و مدیریت دارو

رشته تحصیلی: اقتصاد و مدیریت دارو


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


14250-د

شماره نظام: 14250-د


1399/05/25-20:54:20

تاریخ تائید عضویت: 1399/05/25-20:54:20

مجید

نام: مجید


عنابی

نام خانوادگی: عنابی


اقتصاد و مدیریت دارو

رشته تحصیلی: اقتصاد و مدیریت دارو


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


8808

شماره نظام: 8808


1399/05/22-14:07:16

تاریخ تائید عضویت: 1399/05/22-14:07:16

نجمه

نام: نجمه


مرادی

نام خانوادگی: مرادی


اقتصاد و مدیریت دارو

رشته تحصیلی: اقتصاد و مدیریت دارو


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1399/05/22-14:07:27

تاریخ تائید عضویت: 1399/05/22-14:07:27

جعفر

نام: جعفر


باباپور

نام خانوادگی: باباپور


اقتصاد و مدیریت دارو

رشته تحصیلی: اقتصاد و مدیریت دارو


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


9479

شماره نظام: 9479


1399/05/15-18:15:41

تاریخ تائید عضویت: 1399/05/15-18:15:41

12345
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,574,899

بازدید این صفحه در سال جاری: 59

بازدید این صفحه در ماه جاری: 04

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 09

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir