:: اخبار کمیسیون
پیام دبیر یازدهمین کنگره کولوپروکتولوژی ایران، 12-10 آبانماه 1396 – تهران – بیمارستان میلاد
خدای منان را شاکریم که توفیق حاصل شد در یازدهمین کنگره انجمن کولوپروکتولوژی، میزبان اساتید و همکاران عزیز رشته های جراحی کولورکتال، جراحی عمومی و متخصصین مربوطه و پرستاران گرانقدر باشیم. شعار اصلی امسال " گسترش همیاری انجمن کولوپروکتولوژی با سایر دانشگاههای علوم پزشکی" است.
پیام دبیر یازدهمین کنگره کولوپروکتولوژی ایران، 12-10 آبانماه 1396 – تهران – بیمارستان میلاد
قابل توجه اعضاء محترم انجمن علمی بیماری های عفونی و گرمسیری ایران
نظر به تصویب مجمع عمومی و هیأت مدیره محترم انجمن علمی بیماری های عفونی و گرمسیری ایران و تصویب کمیسیون انجمن های علمی وزارت بهداشت، مقرر است که انتخابات هیأت مدیره و بازرس این انجمن علمی در تاریخ 11 آبان ماه به صورت الکترونیک برگزار می گردد.
قابل توجه اعضاء محترم انجمن علمی بیماری های عفونی و گرمسیری ایران
تعویق انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی سرطان ایران
انتخابات الکترونیک انجمن علمی سرطان ایران به علت عدم تکمیل اطلاعات لازم تعداد زیادی از اعضاء محترم این انجمن علمی در مدت زمان تعیین شده و جلوگیری از تضییع حقوق کلیه اعضاء وبه منظور پیگیری برطرف شدن این نواقص توسط انجمن علمی مربوطه به تعویق افتاد.
تعویق انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی سرطان ایران
12345678910...
:: اخبار انجمن ها
راهنمای نحوه تکمیل و ارسال درخواست صدور روادید (ویزا) ورود جهت کارشناسان و میهمانان خارجی و فرم های مربوطه
با توجه به ملاحظات مد نظر حوزه های ذیربط در وزارت محترم امور خارجه، خواهشمند است دستور فرمایند، همکاران محترم آن معاونت/ سازمان/ دانشگاه علوم پزشکی نسبت به تکمیل فرم های مربوط و ارسال برنامه سفر و رزومه / بیوگرافی (CV) میهمانان بطور دقیق و کامل اقدام مقتضی معمول تا در روند انجام مراحل بررسی و صدور روادید مشکلی و تاخیری ایجاد نشود.نمایند.
راهنمای نحوه تکمیل و ارسال درخواست صدور روادید (ویزا) ورود جهت کارشناسان و میهمانان خارجی و فرم های مربوطه
پایان انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی ارتز و پروتز ایران
پس از یک روز کامل رای گیری الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی ارتز و پروتز ایران با رسیدن به حد نصاب مورد قبول به پایان رسید
پایان انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی ارتز و پروتز ایران
انجام موفقیت آمیز چهار انتخابات الکترونیک انجمن های علمی به طور همزمان
در طی چند روز گذشته سامانه جامع انجمن های علمی پزشکی ایران با انجام چهار انتخابات الکترونیک رکورد برگزاری انتخابات الکترونیک همزمان را شکست.
انجام موفقیت آمیز چهار انتخابات الکترونیک انجمن های علمی به طور همزمان
12345678910...
:: لیست انجمن ها
عنوان انجمنگروهتاریخ تاسیس
انجمن علمی نفرولوژی ایران گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) 1386
انجمن علمی روانپزشکان ایران گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) 0000
انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت 1381
انجمن علمی زیست مواد دندانی ایران گروه داروسازی و دندانپزشکی /08/
انجمن علمی مدیریت سلامت ایران گروه بین رشته ای /00/
انجمن علمی بیوشیمی ایران گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت 1374
انجمن علمی جراحان مفصل ران گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) 1381
انجمن علمی آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران گروه داروسازی و دندانپزشکی 1379
انجمن علمی زیست فناوری سلامت ایران گروه بین رشته ای /01/
انجمن علمی پروتئومیکس پزشکی ایران گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
+لیست کامل انجمن ها