پایان انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی پزشکان عمومی ایران
انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی پزشکان عمومی ایران با مشارکت 2071 نفر از اعضاء این انجمن علمی پایان یافت. پس از دو روز مشارکت بی وقفه اعضاء محترم انجامن علمی پزشکان عمومی کشور از اقصی نقاط میهن اسلامی، این انتخابات با مشارکت بیش از 52 درصد به پایان رسید.
انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی پزشکان عمومی ایران با مشارکت 2071 نفر از اعضاء این انجمن علمی پایان یافت.
پس از دو روز مشارکت بی وقفه اعضاء محترم انجامن علمی پزشکان عمومی کشور از اقصی نقاط میهن اسلامی، این انتخابات با مشارکت بیش از 52 درصد به پایان رسید.
نتایج شمارش آراء انتخابات انشاء الله در جلسه رسمی مربوطه در روز یکشنبه 21 خرداد ماه 1396 با حضور نمایندگان کمیته انتخابات انجمن علمی، هیأت مدیره انجمن علمی، کمیسیون انجمن های علمی پزشکی کشور، کمیته فنی برگزاری انتخابات الکترونیک و نامزدهای این انتخابات رأس ساعت 9 صبح در محل کمیسیون انجمن های علمی وزارت بهداشت رونمایی شد.
نتایج شمارش آراء در بخش انتخابات گذشته همین سامانه قابل استحصال است.
بدیهی است نتایج رونمایی شده طبق آیین نامه مربوطه پس از تأیید در کمیسیون انجمن های علمی نافذ خواهد بود.
تاریخ خبر: 1396/03/21
کلمات کلیدی: پایان,رای,گیری

:: ارسال نظر
نام: 
پیام: