عبور از مرز مشارکت 50% اعضاء محترم انجمن علمی جراحان مغز و اعصاب ایران
با ثبت 165 رای در دور دوم انتخابات الکترونیک انجمن علمی جراحان مغز و اعصاب ایران مشارکت اعضاء محترم این انجمن از مرز 50% عبور کرد.
به گزارش کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی در سومین روز برگزاری دور دوم انتخابات الکترونیک انجمن علمی جراحان مغز و اعصاب ایران در ساعت 21:30 دقیقه با ثبت 165 رای، مشارکت اعضاء محترم این انجمن از مرز 50% عبور کرد. 

تاریخ خبر: 1396/03/21
کلمات کلیدی: مشارکت,50%

:: ارسال نظر
نام: 
پیام: