تمدید مهلت شرکت در انتخابات الکترونیک انجمن علمی آترواسکلروز ایران
مهلت شرکت در انتخابات الکترونیک انجمن علمی آترواسکلروز ایران یک روز دیگر تمدید شد
بنا به درخواست کتبی ریاست محترم هیات مدیره انجمن علمی آترواسکلروز ایران و موافقت کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی، انتخابات الکترونیک این انجمن تا ساعت 23 و 45 دقیقه روز پنج شنبه   15 تیر 96  تمدید شد.
از کلیه اعضاء محترم این انجمن علمی درخواست می شود در فرصت باقیمانده نسبت به شرکت درانتخابات اقدام فرمایند و شرکت در انتخابات را به زمان های پایانی موکول نفرمایند.
انشاء الله شاهد مشارکت حداکثری اعضاء محترم این انجمن علمی در انتخابات هیأت مدیره و بازرس این انجمن باشیم.
تاریخ خبر: 1396/04/14
کلمات کلیدی: تمدید,مهلت,آترواسکلروز,انجمن,علمی

:: ارسال نظر
نام: 
پیام: