پایان انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی فیزیک پزشکی ایران
پس از یک روز کامل رای گیری الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی فیزیک پزشکی ایران با رسیدن به حد نصاب مورد قبول به پایان رسید
به گزارش کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی انتخابات الکترونیک انجمن علمی فیزیک پزشکی ایران، با مشارکت 130 تن از اعضاء محترم این انجمن به پایان رسید. 
لازم به ذکر است این انتخابات که در تاریخ 17 تیر ماه مقرر شده بود بدون تمدید به مدت یک روز کامل در جریان بود. 

ضمن تشکر از همراهی همه اعضاء محترم این انجمن امید است به محض هماهنگی با کمیته انتخابات و هیات مدیره انجمن، نتایج شمارش آرا در دفتر کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی رونمایی شود.

تاریخ خبر: 1396/04/18
کلمات کلیدی: پایان,انتخابات,فیزیک,پزشکی

:: ارسال نظر
نام: 
پیام: