پایان انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی اپتومتری ایران
پس از یک روز کامل رای گیری الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی اپتومتری ایران با رسیدن به حد نصاب مورد قبول به پایان رسید
به گزارش کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی انتخابات الکترونیک انجمن علمی اپتومتری ایران، با مشارکت نزدیک به 60 درصد  (320 تن) از اعضاء محترم این انجمن به پایان رسید. 
لازم به ذکر است این انتخابات که در تاریخ 10 شهریور ماه مقرر شده بود بدون تمدید به مدت یک روز کامل در جریان بود. 

ضمن تشکر از همراهی همه اعضاء محترم این انجمن، شنبه مورخ 11 شهریور ماه 96 با حضور  کمیته انتخابات و هیات مدیره انجمن، نتایج شمارش آرا در دفتر کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی رونمایی می شود.
تاریخ خبر: 1396/06/10
کلمات کلیدی: پایان,انتخابات,اپتومتری

:: ارسال نظر
نام: 
پیام: