پایان انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی ویروس شناسی ایران
به گزارش دبیرخانه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی انتخابات الکترونیک انجمن علمی ویروس شناسی ایران با مشارکت بیش از 75 درصد (115 نفر) از اعضاء محترم این انجمن به پایان رسید.
به گزارش دبیرخانه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی انتخابات الکترونیک انجمن علمی ویروس شناسی ایران با مشارکت بیش از 75 درصد  (115 نفر) از اعضاء محترم این انجمن به پایان رسید.
لازم به ذکر است این انتخابات که در تاریخ 15 آبان ماه مقرر شده بود در ساعت 14:32 دقیقه با ثبت 77 رای از حد نصاب 50% مشارکت عبور کرد و یکی از بالاترین میزان مشارکت ها را داشت.
ضمن تشکر از همراهی همه اعضاء محترم این انجمن، پس از تعیین زمان رونمایی از سوی دبیرخانه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی، نتایج در حضور کمیته انتخابات و هیات مدیره انجمن، در دفتر کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی رونمایی می شود.
بدیهی است نتایج انتخابات این انجمن علمی پس از تأیید در کمیسیون انجمن های علمی وزارت بهداشت نافذ خواهد بود.
تاریخ خبر: 1397/08/15
کلمات کلیدی: پایان,انتخابات،,ویروس,شناسی

:: ارسال نظر
نام: 
پیام: