انجمن علمی متخصصین علوم آزمایشگاهی بالینی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: -

آدرس انجمن: -

تلفن انجمن: -

نمابر (Fax) انجمن: -

سایت انجمن: -

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 161 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی متخصصین علوم آزمایشگاهی بالینی ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی متخصصین علوم آزمایشگاهی بالینی ایران


1401/03/23

تاریخ آغاز: 1401/03/23

1401/03/23

تاریخ پایان: 1401/03/23


112

تعداد اعضا: 112

108

تعداد آرا: 108


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 31101دوره تخصصی تكمیلی علوم آزمایشگاهیدوره تکمیلیدوره تخصصی تکمیلی علوم آزمایشگاهی
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

محسن

نام: محسن


حیدری

نام خانوادگی: حیدری


دوره تخصصی تكمیلی علوم آزمایشگاهی

رشته تحصیلی: دوره تخصصی تكمیلی علوم آزمایشگاهی


دوره تکمیلی

مقطع تحصیلی: دوره تکمیلی


آ4599

شماره نظام: آ4599


1402/10/14-14:35:24

تاریخ تائید عضویت: 1402/10/14-14:35:24

فاطمه

نام: فاطمه


كياني نوده

نام خانوادگی: كياني نوده


دوره تخصصی تكمیلی علوم آزمایشگاهی

رشته تحصیلی: دوره تخصصی تكمیلی علوم آزمایشگاهی


دوره تکمیلی

مقطع تحصیلی: دوره تکمیلی


4912آ

شماره نظام: 4912آ


1402/10/06-14:14:57

تاریخ تائید عضویت: 1402/10/06-14:14:57

صفرعلی

نام: صفرعلی


طالاری

نام خانوادگی: طالاری


دوره تخصصی تكمیلی علوم آزمایشگاهی

رشته تحصیلی: دوره تخصصی تكمیلی علوم آزمایشگاهی


دوره تکمیلی

مقطع تحصیلی: دوره تکمیلی


1330

شماره نظام: 1330


1402/09/13-11:50:06

تاریخ تائید عضویت: 1402/09/13-11:50:06

محمد

نام: محمد


براتی

نام خانوادگی: براتی


دوره تخصصی تكمیلی علوم آزمایشگاهی

رشته تحصیلی: دوره تخصصی تكمیلی علوم آزمایشگاهی


دوره تکمیلی

مقطع تحصیلی: دوره تکمیلی


3537

شماره نظام: 3537


1402/09/13-11:50:13

تاریخ تائید عضویت: 1402/09/13-11:50:13

مهرنوش

نام: مهرنوش


شانكي باورصاد

نام خانوادگی: شانكي باورصاد


دوره تخصصی تكمیلی علوم آزمایشگاهی

رشته تحصیلی: دوره تخصصی تكمیلی علوم آزمایشگاهی


دوره تکمیلی

مقطع تحصیلی: دوره تکمیلی


3389

شماره نظام: 3389


1402/09/11-13:03:16

تاریخ تائید عضویت: 1402/09/11-13:03:16

مهدی

نام: مهدی


اله بخشیان فارسانی

نام خانوادگی: اله بخشیان فارسانی


دوره تخصصی تكمیلی علوم آزمایشگاهی

رشته تحصیلی: دوره تخصصی تكمیلی علوم آزمایشگاهی


دوره تکمیلی

مقطع تحصیلی: دوره تکمیلی


آ-2764

شماره نظام: آ-2764


1402/09/09-13:01:28

تاریخ تائید عضویت: 1402/09/09-13:01:28

طاهره

نام: طاهره


کردونی

نام خانوادگی: کردونی


دوره تخصصی تكمیلی علوم آزمایشگاهی

رشته تحصیلی: دوره تخصصی تكمیلی علوم آزمایشگاهی


دوره تکمیلی

مقطع تحصیلی: دوره تکمیلی


4185

شماره نظام: 4185


1402/09/09-07:59:52

تاریخ تائید عضویت: 1402/09/09-07:59:52

علی

نام: علی


کنعانی

نام خانوادگی: کنعانی


دوره تخصصی تكمیلی علوم آزمایشگاهی

رشته تحصیلی: دوره تخصصی تكمیلی علوم آزمایشگاهی


دوره تکمیلی

مقطع تحصیلی: دوره تکمیلی


آ-3490

شماره نظام: آ-3490


1402/09/09-08:00:04

تاریخ تائید عضویت: 1402/09/09-08:00:04

روح الله

نام: روح الله


تقدسی

نام خانوادگی: تقدسی


دوره تخصصی تكمیلی علوم آزمایشگاهی

رشته تحصیلی: دوره تخصصی تكمیلی علوم آزمایشگاهی


دوره تکمیلی

مقطع تحصیلی: دوره تکمیلی


4648

شماره نظام: 4648


1402/09/07-08:08:00

تاریخ تائید عضویت: 1402/09/07-08:08:00

سید مهدی

نام: سید مهدی


سجادی

نام خانوادگی: سجادی


دوره تخصصی تكمیلی علوم آزمایشگاهی

رشته تحصیلی: دوره تخصصی تكمیلی علوم آزمایشگاهی


دوره تکمیلی

مقطع تحصیلی: دوره تکمیلی


آ-3506

شماره نظام: آ-3506


1402/09/07-08:08:09

تاریخ تائید عضویت: 1402/09/07-08:08:09

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 6,008,127

بازدید این صفحه در سال جاری: 45

بازدید این صفحه در ماه جاری: 12

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 05

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir