انجمن علمی پزشکی خواب ایران

تاریخ تاسیس انجمن: -

آدرس انجمن: میدان بهداری، بیمارستان بهارلو، کلینیک اختلالات خواب، مرکز تحقیقات اختلالات خواب شغلی

تلفن انجمن: 02155460184

نمابر (Fax) انجمن: 02155648189

سایت انجمن: www.ism-society.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: sleep@tums.ac.ir

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 51 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 185 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 شبنم جلیل القدرعضو هیأت مدیره 1397/03/24
2 بابک امراعضو هیأت مدیره 1395/03/25
3 محمد بیاتعضو هیأت مدیره 1395/03/25
4 فریبرز رضایی طلبعضو هیأت مدیره 1395/10/25
5 محمد فرهادیرئیس 1385/03/25
6 میر فرهاد قلعه بندینایب رئیس 1385/03/24
7 خسرو صادق نیت حقیقیدبیر 13960043424821/03/01
8 امین آمالیخزانه دار 1395/03/25
9 زهرا بنفشه آل محمدبازرس 1395/03/24
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی پزشکی خواب ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی پزشکی خواب ایران


1400/10/23

تاریخ آغاز: 1400/10/23

1400/10/23

تاریخ پایان: 1400/10/23


51

تعداد اعضا: 51

36

تعداد آرا: 36


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1710بیماریهای داخلیتخصصInternal medicine
2 1711بیماریهای كودكانتخصصبیماریهای كودكان
3 1714بیماریهای مغزو اعصابتخصصNeurology
4 1725روانپزشكیتخصصPsychiatry
5 1727گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردنتخصصEar, nose and throat and head and neck surgery
6 1729طب كارتخصصOccupational Medicine
7 1731بیهوشیتخصصAnesthesiology
8 1817جراحی دهان و فك وصورتتخصصOral and Maxillofacial Surgery
9 2011بیماریهای ریهفوق تخصصPulmonary diseases
10 2014جراحی ترمیمی، پلاستیك و سوختگیفوق تخصصReconstructive, plastic and burn surgery
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

انسیه

نام: انسیه


واحدی

نام خانوادگی: واحدی


بیماریهای ریه

رشته تحصیلی: بیماریهای ریه


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


80830

شماره نظام: 80830


1400/10/16-20:52:29

تاریخ تائید عضویت: 1400/10/16-20:52:29

لیلا

نام: لیلا


امامی

نام خانوادگی: امامی


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


92675

شماره نظام: 92675


1400/10/14-10:05:43

تاریخ تائید عضویت: 1400/10/14-10:05:43

فرانک

نام: فرانک


قدیری

نام خانوادگی: قدیری


روانپزشكی

رشته تحصیلی: روانپزشكی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


125332

شماره نظام: 125332


1400/04/12-18:12:03

تاریخ تائید عضویت: 1400/04/12-18:12:03

حسن

نام: حسن


طاهراحمدی

نام خانوادگی: طاهراحمدی


بیماریهای كودكان

رشته تحصیلی: بیماریهای كودكان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


57606

شماره نظام: 57606


1400/04/12-15:58:19

تاریخ تائید عضویت: 1400/04/12-15:58:19

مجتبی

نام: مجتبی


سلطانی

نام خانوادگی: سلطانی


طب كار

رشته تحصیلی: طب كار


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


141668

شماره نظام: 141668


1400/03/29-11:41:55

تاریخ تائید عضویت: 1400/03/29-11:41:55

منوچهر

نام: منوچهر


تقی لو

نام خانوادگی: تقی لو


بیماریهای كودكان

رشته تحصیلی: بیماریهای كودكان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


81529

شماره نظام: 81529


1400/03/29-11:42:02

تاریخ تائید عضویت: 1400/03/29-11:42:02

غلامرضا

نام: غلامرضا


بیاضیان

نام خانوادگی: بیاضیان


گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن

رشته تحصیلی: گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


85686

شماره نظام: 85686


1400/03/29-11:42:28

تاریخ تائید عضویت: 1400/03/29-11:42:28

سید کاوه

نام: سید کاوه


حجت

نام خانوادگی: حجت


روانپزشكی

رشته تحصیلی: روانپزشكی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


79758

شماره نظام: 79758


1400/03/29-09:36:57

تاریخ تائید عضویت: 1400/03/29-09:36:57

کاوه

نام: کاوه


ذاکری

نام خانوادگی: ذاکری


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


64907

شماره نظام: 64907


1400/03/29-09:36:44

تاریخ تائید عضویت: 1400/03/29-09:36:44

پریسا

نام: پریسا


فضلی پناه

نام خانوادگی: فضلی پناه


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


121216

شماره نظام: 121216


1400/03/24-17:01:57

تاریخ تائید عضویت: 1400/03/24-17:01:57

123456
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 5,842,018

بازدید این صفحه در سال جاری: 29

بازدید این صفحه در ماه جاری: 03

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 03

بازدید این صفحه در روز جاری: 02

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir