تاریخچه انتخابات برگزار شده

عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی دندانسازی ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی دندانسازی ایران


1402/06/28

تاریخ آغاز: 1402/06/28

1402/06/28

تاریخ پایان: 1402/06/28


214

تعداد اعضا: 214

186

تعداد آرا: 186


انتخابات ترمیمی الکترونيک هيأت مديره انجمن علمی بیماری‌های دهان، فک و صورت ایران

انتخابات ترمیمی الکترونيک هيأت مديره انجمن علمی بیماری‌های دهان، فک و صورت ایران


1402/06/30

تاریخ آغاز: 1402/06/30

1402/06/30

تاریخ پایان: 1402/06/30


52

تعداد اعضا: 52

46

تعداد آرا: 46


انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی اداره امور بیمارستانها

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی اداره امور بیمارستانها


1402/06/29

تاریخ آغاز: 1402/06/29

1402/06/29

تاریخ پایان: 1402/06/29


44

تعداد اعضا: 44

32

تعداد آرا: 32


انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی اخلاق پزشکی ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی اخلاق پزشکی ایران


1402/06/28

تاریخ آغاز: 1402/06/28

1402/06/28

تاریخ پایان: 1402/06/28


36

تعداد اعضا: 36

30

تعداد آرا: 30


انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی اندودانتیست‌های ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی اندودانتیست‌های ایران


1402/06/09

تاریخ آغاز: 1402/06/09

1402/06/09

تاریخ پایان: 1402/06/09


240

تعداد اعضا: 240

177

تعداد آرا: 177


انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی فارماکولوژی پایه و بالینی ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی فارماکولوژی پایه و بالینی ایران


1402/06/02

تاریخ آغاز: 1402/06/02

1402/06/02

تاریخ پایان: 1402/06/02


91

تعداد اعضا: 91

77

تعداد آرا: 77


انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی هماتولوژی و انکولوژی ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی هماتولوژی و انکولوژی ایران


1402/06/02

تاریخ آغاز: 1402/06/02

1402/06/03

تاریخ پایان: 1402/06/03


307

تعداد اعضا: 307

154

تعداد آرا: 154


انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی اختلالات کف لگن زنان ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی اختلالات کف لگن زنان ایران


1402/05/27

تاریخ آغاز: 1402/05/27

1402/05/27

تاریخ پایان: 1402/05/27


127

تعداد اعضا: 127

89

تعداد آرا: 89


انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی اندویورولوژی و یورولاپاراسکوپی ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی اندویورولوژی و یورولاپاراسکوپی ایران


1402/05/14

تاریخ آغاز: 1402/05/14

1402/05/14

تاریخ پایان: 1402/05/14


115

تعداد اعضا: 115

63

تعداد آرا: 63


انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی روانپزشکان ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی روانپزشکان ایران


1402/05/12

تاریخ آغاز: 1402/05/12

1402/05/12

تاریخ پایان: 1402/05/12


482

تعداد اعضا: 482

269

تعداد آرا: 269


12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: -

بازدید این صفحه در سال جاری: -

بازدید این صفحه در ماه جاری: -

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: -

بازدید این صفحه در روز جاری: -

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir