انجمن علمی روانپزشکی کودک و نوجوان ایران

تاریخ تاسیس انجمن: -

آدرس انجمن: تهران، خیابان کارگر جنوبی، پایین تر از چهارراه لشگر، بیمارستان روزبه، بخش اطفال، طبقه دوم

تلفن انجمن: 02155409495

نمابر (Fax) انجمن: 02155422003

سایت انجمن: www.iacap.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: iacap.edu@gmail.com

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 63 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 48 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی روانپزشکی کودک و نوجوان ایران

انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی روانپزشکی کودک و نوجوان ایران


1398/08/30

تاریخ آغاز: 1398/08/30

1398/08/30

تاریخ پایان: 1398/08/30


60

تعداد اعضا: 60

42

تعداد آرا: 42


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1725روانپزشکیتخصصPsychiatry
2 2030روانپزشكی كودكانفوق تخصصروانپزشكی كودكان
3 20305روانپزشکی کودک و نوجوانفوق تخصص 
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

صدیقه

نام: صدیقه


مفردنژاد

نام خانوادگی: مفردنژاد


روانپزشکی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی: روانپزشکی کودک و نوجوان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


109202

شماره نظام: 109202


1398/09/20-10:18:52

تاریخ تائید عضویت: 1398/09/20-10:18:52

سید یاسر

نام: سید یاسر


موسوی ندوشن

نام خانوادگی: موسوی ندوشن


روانپزشکی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی: روانپزشکی کودک و نوجوان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


110759

شماره نظام: 110759


1398/09/20-10:18:48

تاریخ تائید عضویت: 1398/09/20-10:18:48

معصومه

نام: معصومه


موسوی

نام خانوادگی: موسوی


روانپزشکی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی: روانپزشکی کودک و نوجوان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


51598

شماره نظام: 51598


1398/09/20-10:18:42

تاریخ تائید عضویت: 1398/09/20-10:18:42

سیده شکوفه

نام: سیده شکوفه


موسوی

نام خانوادگی: موسوی


روانپزشکی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی: روانپزشکی کودک و نوجوان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


27212

شماره نظام: 27212


1398/08/27-14:48:49

تاریخ تائید عضویت: 1398/08/27-14:48:49

محمدعلى

نام: محمدعلى


صاحبى

نام خانوادگی: صاحبى


روانپزشکی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی: روانپزشکی کودک و نوجوان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


34152

شماره نظام: 34152


1398/08/26-09:20:49

تاریخ تائید عضویت: 1398/08/26-09:20:49

آرمان

نام: آرمان


مسعودی

نام خانوادگی: مسعودی


روانپزشکی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی: روانپزشکی کودک و نوجوان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


108659

شماره نظام: 108659


1398/07/28-11:20:32

تاریخ تائید عضویت: 1398/07/28-11:20:32

فرشید

نام: فرشید


شهریاری

نام خانوادگی: شهریاری


روانپزشکی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی: روانپزشکی کودک و نوجوان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


114529

شماره نظام: 114529


1398/07/20-12:14:33

تاریخ تائید عضویت: 1398/07/20-12:14:33

عاطفه

نام: عاطفه


سلطانی فر

نام خانوادگی: سلطانی فر


روانپزشکی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی: روانپزشکی کودک و نوجوان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


52056

شماره نظام: 52056


1398/07/20-12:14:38

تاریخ تائید عضویت: 1398/07/20-12:14:38

پریسا

نام: پریسا


پاکدل

نام خانوادگی: پاکدل


روانپزشكی كودكان

رشته تحصیلی: روانپزشكی كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


83504

شماره نظام: 83504


1398/07/20-12:14:43

تاریخ تائید عضویت: 1398/07/20-12:14:43

سرور

نام: سرور


آرمان

نام خانوادگی: آرمان


روانپزشکی

رشته تحصیلی: روانپزشکی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


29102

شماره نظام: 29102


1398/07/09-14:04:54

تاریخ تائید عضویت: 1398/07/09-14:04:54

1234567
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,459,606

بازدید این صفحه در سال جاری: 47

بازدید این صفحه در ماه جاری: 06

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 04

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir