:: راهنمای استفاده از سامانه
1- به منظور استفاده از سامانه و بهره برداری از امکانات آن، لازم است نماینده هر انجمن ضمن همراه داشتن معرفی نامه کتبی از طرف ریاست محترم انجمن متبوع خود، به دفتر کمیسیون انجمن های علمی پزشکی کشور به آدرس: تهران – شهرك قدس (غرب)- خيابان ايوانك – ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي (نصر 5)- بلوكc – طبقه هفتم تلفن: 81452427-81452400 مراجعه نماید.
ورود به صفحه مدیریت
2- از طریق بخش ورود اعضاء با استفاده از کلمه کاربری و رمز عبور تعیین شده وارد صفحه احتصاصی انجمن علمی مربوطه خواهید شد.
 
انتخاب تخصص ها
3- پس از ورود به صفحه اختصاصی انجمن از طریق منوهای موجود در سمت راست صفحه ابتدا تخصص ها و رشته های مرتبط با عضویت در انجمن علمی خود را تعیین کنید. این انتخاب باید منطبق با موارد مندرج در اساسنامه مصوب انجمن علمی باشد.
 
پس از انتخاب تخصص ها و رشته ها و مقاطع مربوطه برای کلیه افراد مرتبط با انجمن علمی شما امکان دسترسی و درخواست عضویت پیوسته در انجمن به طور خودکار تعریف خواهد شد.
ویرایش مشخصات انجمن
4- با انتخاب گزینه "ویرایش مشخصات انجمن" کلیه اطلاعات درخواستی در این مرحله در مورد انجمن خود را تکمیل نمایید.
مدیریت اعضا
5- با انتخاب گزینه مدیریت اعضاء و سپس "ثبت نام عضو جدید" اطلاعات اعضاء انجمن خود را وارد نمایید. در صورتیکه اعضاء انجمن از طریق گزینه "ثبت نام اعضاء" اطلاعات خود را در سامانه ثبت کرده اند، می توانید در صورت صحت اطلاعات با انتخاب گزینه تأیید، عضویت ایشان را تأیید کنید. پیش از تأیید عضویت توسط شما اعضاء به طور رسمی عضو انجمن شما تلقی نمی شوند.
ثبت نام اعضا
6- در صورت تعداد بالای اعضاء در انجمن شما، امکان ثبت اطلاعات ایشان از طریق گزینه "ثبت نام اعضاء" توسط خود ایشان در نظر گرفته شده است. به کلیه اعضاء انجمن خود اطلاع دهید با ورود به سامانه IMA-Net.ir و سپس انتخاب گزینه "ثبت نام اعضاء" و انتخاب انجمن شما از فهرست مربوطه و ورود کد ملی مشخصات خود را تکمیل نمایند.
 
کدملی هر فرد نام کاربری به منظور ورود به سامانه خواهد بود. کلمه عبور در اولین مرتبه نیز همان کد ملی است که باید در اولین مرتبه ورود به سامانه توسط اعضاء تغییر یابد. درج صحیح شماره تلفن همراه و آدرس ایمیل به منظور تغییر کلمه عبور و شرکت در انتخابات به صورت ایمن و بدون نام الزامی و بسیار پر اهمیت است.
با انتخاب گزینه ثبت نام وارد صفحه ورود اطلاعات خود خواهید شد. در صورتیکه در اولین مرتبه اطلاعات کامل خود را همراه ندارید می توانید در دفعات بعدی مابقی اطلاعات را با ورود کد ملی و ویرایش اطلاعات تکمیل نمایید. تکمیل اطلاعات ضروری  با دقت و صحت انجام شود.
پس از اولین ثبت نام با درج کد ملی در همین بخش "ثبت نام اعضاء" از صحت اطلاعات وارد شده می توانید اطمینان حاصل کرده و یا موارد مورد نیاز را ویرایش نمایید.
پس از یکبار ثبت نام در سامانه می توانید در انجمن های متعدد و مختلفی که امکان عضویت شما در آنها وجود دارد نیز درخواست عضویت دهید. عضویت شما پس از ثبت نام باید توسط انجمن مربوطه تأیید شود.
مدیریت اعضای هیات مدیره انجمن
7- پس از تعریف اعضاء هیأت مدیره انجمن به عنوان عضو انجمن از طریق انتخاب گزینه "مدیریت اعضاء هیأت مدیره" سمت هر یک از اعضاء هیأت مدیره انجمن خود را تعیین نمایید.
با ورود کد ملی عضو هیأت مدیره، سمت هر یک از افراد را بر اساس مصوبه هیأت مدیره تعیین کنید. مشخصات افراد که در سامانه تکمیل شده است به طور خودکار در بخش اعضاء هیأت مدیره انجمن نمایش داده خواهد شد. به منظور مشاهده فهرست اعضاء و انتخاب افراد از گزینه مشاهده استفاده کنید. امکان تعریف سمت های قبلی افراد و تعریف سمت های اعضاء هیأت مدیره قبلی نیز با درج تاریخ اتمام مسئولیت وجود دارد.
8- با استفاده از گزینه های "مدیریت اخبار" و "مدیریت پیام ها (به زودی)" می توایند اقدام به درج خبر نموده و ارسال پیام به اعضاء و کمیسیون داشته باشید. در این بخش پیام های ارسال شده از کمیسیون انجمن های علمی پزشکی نیز قابل رؤیت است. من بعد نامه نگاری کمیسیون با انجمن های علمی از طریق بخش پیام این سامانه با انجمن های علمی انجام خواهد شد. .در صورت وجود هر گونه سؤال با کمیسیون انجمن های علمی تماس حاصل نمایید.