انجمن علمی هماتولوژی و انکولوژی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1382

آدرس انجمن: تهران.بیمارستان شریعتی.مرکز تحقیقات هماتولوژی و انکولوژی ساختمان سل تراپی

تلفن انجمن: 021-88357017

نمابر (Fax) انجمن: 021-88004140

سایت انجمن: www.ismoh.org

پست الکترونیک (Email) انجمن: ismoh.congress@yahoo.com

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 262 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 مهدی تبراییبازرس علی البدل 1395/08/06
2 اردشیر قوام زادهرئیس 1395/08/06
3 امیر حسین امامیعضو هیأت مدیره 1395/08/06
4 علی شهریاری احمدیعضو هیأت مدیره 1395/08/06
5 رمضانعلی شریفیانعضو علی البدل 1395/08/06
6 فاطمه اصفهانیدبیر 1395/08/06
7 سید اسدالله موسویخزانه دار 1395/08/06
8 حسن جلائی خوبازرس 1395/08/06
9 نعمت اله رستمیعضو علی البدل 1395/08/06
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1922ژنتیک انسانی (ژنتیک پزشکی)دکترای تخصصی (PhD)Human Genetics (Medical Genetics)
2 1937هماتولوژی آزمایشگاهی و بانك خوندکترای تخصصی (PhD) 
3 2313ایمنی شناسی پزشکیدكتری تخصصی پژوهشی 
4 1710بیماریهای داخلیتخصصInternal medicine
5 2017خون و سرطان بالغینفوق تخصصHematooncology
6 2018خون و سرطان كودكانفوق تخصصخون و سرطان كودكان
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

عاطفه

نام: عاطفه


رضایی

نام خانوادگی: رضایی


خون و سرطان بالغین

رشته تحصیلی: خون و سرطان بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


1

شماره نظام: 1


1398/11/21-11:53:11

تاریخ تائید عضویت: 1398/11/21-11:53:11

مجید

نام: مجید


نادری

نام خانوادگی: نادری


خون و سرطان كودكان

رشته تحصیلی: خون و سرطان كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


56974

شماره نظام: 56974


1398/11/21-08:19:41

تاریخ تائید عضویت: 1398/11/21-08:19:41

پیمان

نام: پیمان


اعتمادفر

نام خانوادگی: اعتمادفر


خون و سرطان كودكان

رشته تحصیلی: خون و سرطان كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


80085

شماره نظام: 80085


1398/11/21-08:19:55

تاریخ تائید عضویت: 1398/11/21-08:19:55

محمد

نام: محمد


نادری سورکی

نام خانوادگی: نادری سورکی


خون و سرطان كودكان

رشته تحصیلی: خون و سرطان كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


110858

شماره نظام: 110858


1398/11/21-08:19:48

تاریخ تائید عضویت: 1398/11/21-08:19:48

هادی

نام: هادی


چاووشی

نام خانوادگی: چاووشی


خون و سرطان بالغین

رشته تحصیلی: خون و سرطان بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


49096

شماره نظام: 49096


1398/11/13-08:16:59

تاریخ تائید عضویت: 1398/11/13-08:16:59

نیلوفر

نام: نیلوفر


قدرتی

نام خانوادگی: قدرتی


خون و سرطان بالغین

رشته تحصیلی: خون و سرطان بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


1

شماره نظام: 1


1398/11/12-11:43:50

تاریخ تائید عضویت: 1398/11/12-11:43:50

سید ضیاالدین

نام: سید ضیاالدین


لطیف زاده

نام خانوادگی: لطیف زاده


خون و سرطان بالغین

رشته تحصیلی: خون و سرطان بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


32362

شماره نظام: 32362


1398/11/08-13:24:35

تاریخ تائید عضویت: 1398/11/08-13:24:35

محمد

نام: محمد


بيگلري

نام خانوادگی: بيگلري


خون و سرطان بالغین

رشته تحصیلی: خون و سرطان بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


132164

شماره نظام: 132164


1398/11/08-13:24:46

تاریخ تائید عضویت: 1398/11/08-13:24:46

مانی

نام: مانی


رمزی

نام خانوادگی: رمزی


خون و سرطان بالغین

رشته تحصیلی: خون و سرطان بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


29273

شماره نظام: 29273


1398/11/08-07:51:21

تاریخ تائید عضویت: 1398/11/08-07:51:21

عفت

نام: عفت


ایرانی جم

نام خانوادگی: ایرانی جم


خون و سرطان بالغین

رشته تحصیلی: خون و سرطان بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


91669

شماره نظام: 91669


1398/11/07-10:19:15

تاریخ تائید عضویت: 1398/11/07-10:19:15

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,300,134

بازدید این صفحه در سال جاری: 85

بازدید این صفحه در ماه جاری: 08

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 03

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir