انجمن علمی هماتولوژی و انکولوژی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1382

آدرس انجمن: تهران.بیمارستان شریعتی.مرکز تحقیقات هماتولوژی و انکولوژی ساختمان سل تراپی

تلفن انجمن: 021-88357017

نمابر (Fax) انجمن: 021-88004140

سایت انجمن: www.ismoh.org

پست الکترونیک (Email) انجمن: ismoh.congress@yahoo.com

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 85 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 2 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1922ژنتیک انسانی (ژنتیک پزشکی)دکترای تخصصی (PhD)Human Genetics (Medical Genetics)
2 1937هماتولوژی آزمایشگاهی و بانك خوندکترای تخصصی (PhD) 
3 2313ایمنی شناسی پزشکیدكتری تخصصی پژوهشی 
4 1710بیماریهای داخلیتخصصInternal medicine
5 2017خون و سرطان بالغینفوق تخصصHematooncology
6 2018خون و سرطان كودكانفوق تخصصخون و سرطان كودكان
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

حسين

نام: حسين


كامران زاده فومنى

نام خانوادگی: كامران زاده فومنى


خون و سرطان بالغین

رشته تحصیلی: خون و سرطان بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


81691

شماره نظام: 81691


1398/06/28-07:51:31

تاریخ تائید عضویت: 1398/06/28-07:51:31

مهرداد

نام: مهرداد


پاینده

نام خانوادگی: پاینده


خون و سرطان بالغین

رشته تحصیلی: خون و سرطان بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


54292

شماره نظام: 54292


1398/06/28-07:53:24

تاریخ تائید عضویت: 1398/06/28-07:53:24

غلامرضا

نام: غلامرضا


باهوش مهدي آبادي

نام خانوادگی: باهوش مهدي آبادي


خون و سرطان كودكان

رشته تحصیلی: خون و سرطان كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


45283

شماره نظام: 45283


1398/06/27-09:55:25

تاریخ تائید عضویت: 1398/06/27-09:55:25

پارسا

نام: پارسا


رستمی

نام خانوادگی: رستمی


خون و سرطان بالغین

رشته تحصیلی: خون و سرطان بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


103244

شماره نظام: 103244


1398/06/26-10:42:35

تاریخ تائید عضویت: 1398/06/26-10:42:35

سیده نجمه

نام: سیده نجمه


قاسمی

نام خانوادگی: قاسمی


خون و سرطان بالغین

رشته تحصیلی: خون و سرطان بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


114176

شماره نظام: 114176


1398/06/26-10:42:27

تاریخ تائید عضویت: 1398/06/26-10:42:27

یاسر

نام: یاسر


صالحی نجف آبادی

نام خانوادگی: صالحی نجف آبادی


خون و سرطان بالغین

رشته تحصیلی: خون و سرطان بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


111920

شماره نظام: 111920


1398/06/23-12:48:35

تاریخ تائید عضویت: 1398/06/23-12:48:35

مهران

نام: مهران


حسین زاده

نام خانوادگی: حسین زاده


خون و سرطان بالغین

رشته تحصیلی: خون و سرطان بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


40369

شماره نظام: 40369


1398/06/23-12:48:41

تاریخ تائید عضویت: 1398/06/23-12:48:41

محمد

نام: محمد


واعظی

نام خانوادگی: واعظی


خون و سرطان بالغین

رشته تحصیلی: خون و سرطان بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


73941

شماره نظام: 73941


1398/06/23-12:34:48

تاریخ تائید عضویت: 1398/06/23-12:34:48

رحیم

نام: رحیم


اصغری

نام خانوادگی: اصغری


خون و سرطان بالغین

رشته تحصیلی: خون و سرطان بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


56934

شماره نظام: 56934


1398/06/23-12:34:40

تاریخ تائید عضویت: 1398/06/23-12:34:40

پويا

نام: پويا


اسلامپور

نام خانوادگی: اسلامپور


خون و سرطان بالغین

رشته تحصیلی: خون و سرطان بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


87231

شماره نظام: 87231


1398/06/23-12:34:34

تاریخ تائید عضویت: 1398/06/23-12:34:34

123456789
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 2,881,488

بازدید این صفحه در سال جاری: 39

بازدید این صفحه در ماه جاری: 05

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 02

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir