انجمن علمی سم شناسی و مسمومیت های ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1369

آدرس انجمن: تهران خیابان کارگر شمالی مقابل مرکز قلب تهران کوچه دانش ثانی پلاک 15 طبقه 2

تلفن انجمن: 021-88632456

نمابر (Fax) انجمن: 021-88020916

سایت انجمن: www.irantox.net

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 8 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 70 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 محمد عبداللهیعضو هیأت مدیره 1392/04/19
2 امید سبزواریرئیس 1392/04/19
3 شاهین شادنیانایب رئیس 1392/04/19
4 كامبيز سلطاني نژاددبیر 1392/04/19
5 طلعت قانعخزانه دار 1392/04/19
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1132داروسازیکارشناسیPharmacy
2 1428بیوشیمی بالینیکارشناسی ارشدClinical Biochemistry
3 1432سم شناسیکارشناسی ارشدToxicology
4 1485نظارت بر امور داروییکارشناسی ارشدDrug Supervision
5 1486بیهوشیکارشناسی ارشدAnesthesia
6 14179داروسازیکارشناسی ارشدPharmacy
7 1510پزشکیدکترای حرفه ایپزشکی
8 1512داروسازیدکترای حرفه ایPharmacy
9 18605داروسازی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Pharmacy
10 1918بیوشیمی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Biochemistry
11 1924فارماکولوژیدکترای تخصصی (PhD)Pharmacology
12 1973شیمی داروییدکترای تخصصی (PhD)Medicinal Chemistry
13 1974زیست فناوری دارویی (بیوتكنولوژی دارویی)دکترای تخصصی (PhD)زیست فناوری دارویی (بیوتكنولوژی دارویی)
14 1975سم شناسیدکترای تخصصی (PhD)Toxicology
15 1976اقتصاد و مدیریت دارودکترای تخصصی (PhD)Pharmaco-economics
16 1978کنترل دارودکترای تخصصی (PhD)Drug control
17 19805نانوفناوری دارویی(نانوتکنولوژی دارویی)دکترای تخصصی (PhD)Pharmaceutical Nanotechnology (Nano-pharmaceuticals)
18 1981زیست مواد داروییدکترای تخصصی (PhD)Bio-pharmaceuticals
19 1711بیماریهای كودكانتخصصبیماریهای كودكان
20 1726طب اورژانستخصصEmergency Medicine
21 1731بیهوشیتخصصAnesthesiology
22 1732پزشکی قانونیتخصصForensic Medicine
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

طلعت

نام: طلعت


قانع

نام خانوادگی: قانع


سم شناسی

رشته تحصیلی: سم شناسی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


د-5403

شماره نظام: د-5403


تاریخ تائید عضویت:

محمد

نام: محمد


عبداللهی

نام خانوادگی: عبداللهی


سم شناسی

رشته تحصیلی: سم شناسی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


2658

شماره نظام: 2658


تاریخ تائید عضویت:

محمد

نام: محمد


شکرزاده

نام خانوادگی: شکرزاده


سم شناسی

رشته تحصیلی: سم شناسی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


آ 3502

شماره نظام: آ 3502


تاریخ تائید عضویت:

حسین

نام: حسین


حسنیان مقدم

نام خانوادگی: حسنیان مقدم


سم شناسی

رشته تحصیلی: سم شناسی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


41778

شماره نظام: 41778


تاریخ تائید عضویت:

سید ناصر

نام: سید ناصر


استاد

نام خانوادگی: استاد


سم شناسی

رشته تحصیلی: سم شناسی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


د-2341

شماره نظام: د-2341


تاریخ تائید عضویت:

كامبيز

نام: كامبيز


سلطاني نژاد

نام خانوادگی: سلطاني نژاد


سم شناسی

رشته تحصیلی: سم شناسی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


د-8753

شماره نظام: د-8753


تاریخ تائید عضویت:

امید

نام: امید


سبزواری

نام خانوادگی: سبزواری


سم شناسی

رشته تحصیلی: سم شناسی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


د-2279

شماره نظام: د-2279


تاریخ تائید عضویت:

شاهین

نام: شاهین


شادنیا

نام خانوادگی: شادنیا


سم شناسی

رشته تحصیلی: سم شناسی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


59118

شماره نظام: 59118


تاریخ تائید عضویت:

دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,422,156

بازدید این صفحه در سال جاری: 12

بازدید این صفحه در ماه جاری: 03

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 02

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir