انجمن علمی تغذیه با شیر مادر ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1382

آدرس انجمن: -

تلفن انجمن: -

نمابر (Fax) انجمن: -

سایت انجمن: -

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 152 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 87 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1010پرستاریکاردانیNursing
2 1019ماماییکاردانیMidwifery
3 1022بهداشت عمومیکاردانیPublic Health
4 1110پرستاریکارشناسیNursing
5 1115ماماییکارشناسیMidwifery
6 1119علوم تغذیهکارشناسیNutrition science
7 1139بهداشت عمومیکارشناسیPublic Health
8 14105پرستاری سلامت جامعهکارشناسی ارشدCommunity Health Nursing
9 1410پرستاریکارشناسی ارشدNursing
10 14106پرستاری کودکانکارشناسی ارشدPediatric nursing
11 1414آموزش پزشکیکارشناسی ارشدMedical education
12 1416پرستاری مراقبت های ویژه نوزادانکارشناسی ارشدNeonatal Intensive Care Nursing
13 1419ماماییکارشناسی ارشدMidwifery
14 1425علوم تغذیهکارشناسی ارشدNutrition science
15 1489آموزش جامعه نگر در نظام سلامتکارشناسی ارشدCommunity health education
16 00501پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانوادهدکترای حرفه ایGeneral practitioner working in family physician program
17 19129آموزش بهداشتدکترای تخصصی (PhD)Health Education
18 19130ماماییدکترای تخصصی (PhD)Midwifery
19 18415بهداشت مادر و کودکدکترای تخصصی (PhD)Maternal and Child Health
20 1911آموزش بهداشت و ارتقاء‌سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health education and promotion
21 1925علوم تغذیهدکترای تخصصی (PhD)Nutrition science
22 1926مدیریت خدمات بهداشتی درمانیدکترای تخصصی (PhD)Health Care Management
23 1932مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانیدکترای تخصصی (PhD)Healthcare Information Management
24 1957سیاست گذاری سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health Policy
25 1986سیاستهای غذا و تغذیهدکترای تخصصی (PhD)Food and Nutrition Policies
26 1711بیماریهای كودكانتخصصبیماریهای كودكان
27 1715پزشکی اجتماعیتخصصCommunity Medicine
28 1734زنان وزایمانتخصصObstetrics and Gynecology
29 20235طب نوزادان و پیرامون تولد نوزادانفوق تخصصNeonatology and perinatal medicine
30 2023نوزادانفوق تخصصNeonatology
31 2028گوارش كودكانفوق تخصصگوارش كودكان
32 2029ایمونولوژی و آلرژی كودكانفوق تخصصایمونولوژی و آلرژی كودكان
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

مژده

نام: مژده


فارسیداری

نام خانوادگی: فارسیداری


مامایی

رشته تحصیلی: مامایی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

آرزو

نام: آرزو


آقایی

نام خانوادگی: آقایی


مامایی

رشته تحصیلی: مامایی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

شهلا

نام: شهلا


نوروزی

نام خانوادگی: نوروزی


مامایی

رشته تحصیلی: مامایی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

شهناز

نام: شهناز


ترک زهرانی

نام خانوادگی: ترک زهرانی


مامایی

رشته تحصیلی: مامایی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


4094

شماره نظام: 4094


تاریخ تائید عضویت:

سارا

نام: سارا


طیرانی

نام خانوادگی: طیرانی


مامایی

رشته تحصیلی: مامایی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


20542

شماره نظام: 20542


تاریخ تائید عضویت:

ترانه

نام: ترانه


توانا

نام خانوادگی: توانا


مامایی

رشته تحصیلی: مامایی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

نادره

نام: نادره


قوشچیان

نام خانوادگی: قوشچیان


مامایی

رشته تحصیلی: مامایی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

مریم

نام: مریم


شیبانی

نام خانوادگی: شیبانی


مامایی

رشته تحصیلی: مامایی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


67449

شماره نظام: 67449


تاریخ تائید عضویت:

کیانا

نام: کیانا


رضایی

نام خانوادگی: رضایی


مامایی

رشته تحصیلی: مامایی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


38900

شماره نظام: 38900


تاریخ تائید عضویت:

مرضیه

نام: مرضیه


بخشنده

نام خانوادگی: بخشنده


مامایی

رشته تحصیلی: مامایی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,459,646

بازدید این صفحه در سال جاری: 21

بازدید این صفحه در ماه جاری: 06

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 05

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir