انجمن علمی پزشکی خواب ایران

تاریخ تاسیس انجمن: -

آدرس انجمن: -

تلفن انجمن: -

نمابر (Fax) انجمن: -

سایت انجمن: -

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 40 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 114 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 شبنم جلیل القدرعضو هیأت مدیره 1397/03/24
2 بابک امراعضو هیأت مدیره 1395/03/25
3 محمد بیاتعضو هیأت مدیره 1395/03/25
4 فریبرز رضایی طلبعضو هیأت مدیره 1395/10/25
5 محمد فرهادیرئیس 1385/03/25
6 میر فرهاد قلعه بندینایب رئیس 1385/03/24
7 خسرو صادق نیت حقیقیدبیر 13960043424821/03/01
8 امین آمالیخزانه دار 1395/03/25
9 زهرا بنفشه آل محمدبازرس 1395/03/24
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1710بیماریهای داخلیتخصصInternal medicine
2 1711بیماریهای كودكانتخصصبیماریهای كودكان
3 1714بیماریهای مغزو اعصابتخصصNeurology
4 1725روانپزشکیتخصصPsychiatry
5 1727گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردنتخصصEar, nose and throat and head and neck surgery
6 1729طب کارتخصصOccupational Medicine
7 1731بیهوشیتخصصAnesthesiology
8 1817جراحی دهان و فک وصورتتخصصOral and Maxillofacial Surgery
9 2011بیماریهای ریهفوق تخصصPulmonary diseases
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

معصومه

نام: معصومه


منصوري

نام خانوادگی: منصوري


بیماریهای كودكان

رشته تحصیلی: بیماریهای كودكان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


107333

شماره نظام: 107333


1398/11/26-10:59:03

تاریخ تائید عضویت: 1398/11/26-10:59:03

لحیا

نام: لحیا


افشاری صالح

نام خانوادگی: افشاری صالح


طب کار

رشته تحصیلی: طب کار


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


101212

شماره نظام: 101212


1398/11/12-12:54:43

تاریخ تائید عضویت: 1398/11/12-12:54:43

محمد

نام: محمد


میرزاآقازاده

نام خانوادگی: میرزاآقازاده


بیماریهای ریه

رشته تحصیلی: بیماریهای ریه


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


48257

شماره نظام: 48257


1398/11/26-10:42:36

تاریخ تائید عضویت: 1398/11/26-10:42:36

پریسا

نام: پریسا


عدیمی ناغان

نام خانوادگی: عدیمی ناغان


بیماریهای ریه

رشته تحصیلی: بیماریهای ریه


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


60997

شماره نظام: 60997


1398/11/12-12:45:37

تاریخ تائید عضویت: 1398/11/12-12:45:37

شهرام

نام: شهرام


صمدی

نام خانوادگی: صمدی


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


82010

شماره نظام: 82010


1398/10/29-15:46:46

تاریخ تائید عضویت: 1398/10/29-15:46:46

فریبرز

نام: فریبرز


رضایی طلب

نام خانوادگی: رضایی طلب


بیماریهای مغزو اعصاب

رشته تحصیلی: بیماریهای مغزو اعصاب


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


58488

شماره نظام: 58488


1398/10/25-13:04:35

تاریخ تائید عضویت: 1398/10/25-13:04:35

مهناز

نام: مهناز


اميني

نام خانوادگی: اميني


بیماریهای ریه

رشته تحصیلی: بیماریهای ریه


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


59779

شماره نظام: 59779


1398/10/19-15:38:04

تاریخ تائید عضویت: 1398/10/19-15:38:04

جواد

نام: جواد


ستاره

نام خانوادگی: ستاره


روانپزشکی

رشته تحصیلی: روانپزشکی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


36117

شماره نظام: 36117


1398/10/19-15:01:45

تاریخ تائید عضویت: 1398/10/19-15:01:45

سید محمد رضا

نام: سید محمد رضا


احمدی موسوی

نام خانوادگی: احمدی موسوی


گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن

رشته تحصیلی: گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


40584

شماره نظام: 40584


1398/10/18-11:42:12

تاریخ تائید عضویت: 1398/10/18-11:42:12

ریحانه

نام: ریحانه


حیدری

نام خانوادگی: حیدری


گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن

رشته تحصیلی: گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


128269

شماره نظام: 128269


1398/10/10-09:36:07

تاریخ تائید عضویت: 1398/10/10-09:36:07

1234
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,422,190

بازدید این صفحه در سال جاری: 16

بازدید این صفحه در ماه جاری: 04

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 03

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir