انجمن علمی پزشکی خواب ایران

تاریخ تاسیس انجمن: -

آدرس انجمن: -

تلفن انجمن: -

نمابر (Fax) انجمن: -

سایت انجمن: -

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 15 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 73 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 شبنم جلیل القدرعضو هیأت مدیره 1397/03/24
2 بابک امراعضو هیأت مدیره 1395/03/25
3 محمد بیاتعضو هیأت مدیره 1395/03/25
4 محمد فرهادیرئیس 1385/03/25
5 میر فرهاد قلعه بندینایب رئیس 1385/03/24
6 خسرو صادق نیت حقیقیدبیر 13960043424821/03/01
7 امین آمالیخزانه دار 1395/03/25
8 زهرا بنفشه آل محمدبازرس 1395/03/24
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1711بیماریهای كودكانتخصصبیماریهای كودكان
2 1714بیماریهای مغزو اعصابتخصصNeurology
3 1725روانپزشکیتخصصPsychiatry
4 1727گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردنتخصصEar, nose and throat and head and neck surgery
5 1729طب کارتخصصOccupational Medicine
6 1817جراحی دهان و فک وصورتتخصصOral and Maxillofacial Surgery
7 2011بیماریهای ریهفوق تخصصPulmonary diseases
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

میر فرهاد

نام: میر فرهاد


قلعه بندی

نام خانوادگی: قلعه بندی


روانپزشکی

رشته تحصیلی: روانپزشکی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


22256

شماره نظام: 22256


تاریخ تائید عضویت:

محمد

نام: محمد


بیات

نام خانوادگی: بیات


جراحی دهان و فک وصورت

رشته تحصیلی: جراحی دهان و فک وصورت


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


28318

شماره نظام: 28318


تاریخ تائید عضویت:

امین

نام: امین


آمالی

نام خانوادگی: آمالی


گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن

رشته تحصیلی: گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


86706

شماره نظام: 86706


تاریخ تائید عضویت:

رضا

نام: رضا


عرفانیان عظیم زاده خسروی

نام خانوادگی: عرفانیان عظیم زاده خسروی


گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن

رشته تحصیلی: گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


136385

شماره نظام: 136385


تاریخ تائید عضویت:

علیرضا

نام: علیرضا


ذهبی

نام خانوادگی: ذهبی


طب کار

رشته تحصیلی: طب کار


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


29549

شماره نظام: 29549


تاریخ تائید عضویت:

شبنم

نام: شبنم


جلیل القدر

نام خانوادگی: جلیل القدر


بیماریهای كودكان

رشته تحصیلی: بیماریهای كودكان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


45686

شماره نظام: 45686


تاریخ تائید عضویت:

ویدا

نام: ویدا


ایمانی

نام خانوادگی: ایمانی


بیماریهای كودكان

رشته تحصیلی: بیماریهای كودكان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


120097

شماره نظام: 120097


تاریخ تائید عضویت:

خاطره

نام: خاطره


خامنه پور

نام خانوادگی: خامنه پور


بیماریهای كودكان

رشته تحصیلی: بیماریهای كودكان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


86553

شماره نظام: 86553


تاریخ تائید عضویت:

بابک

نام: بابک


امرا

نام خانوادگی: امرا


بیماریهای ریه

رشته تحصیلی: بیماریهای ریه


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


35694

شماره نظام: 35694


تاریخ تائید عضویت:

محمد

نام: محمد


فرهادی

نام خانوادگی: فرهادی


گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن

رشته تحصیلی: گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


14398

شماره نظام: 14398


تاریخ تائید عضویت:

12
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,117,925

بازدید این صفحه در سال جاری: 27

بازدید این صفحه در ماه جاری: 04

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 02

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir