انجمن علمی پریناتولوژی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: -

آدرس انجمن: تهران - خیابان شریعتی - بالاتراز حسینه ارشاد- بیمارستان کودکان مفید

تلفن انجمن: 02122251736

نمابر (Fax) انجمن: 02122251736

سایت انجمن: -

پست الکترونیک (Email) انجمن: www.nahid2247@yahoo.com

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 98 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 14 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی پریناتولوژی ایران

انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی پریناتولوژی ایران


1398/09/28

تاریخ آغاز: 1398/09/28

1398/09/28

تاریخ پایان: 1398/09/28


98

تعداد اعضا: 98

84

تعداد آرا: 84


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 2139پریناتولوژیفلوشیپ 
2 2023نوزادانفوق تخصصNeonatology
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

مریم

نام: مریم


شکوهی سلگی

نام خانوادگی: شکوهی سلگی


نوزادان

رشته تحصیلی: نوزادان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


29387

شماره نظام: 29387


1398/09/27-13:29:01

تاریخ تائید عضویت: 1398/09/27-13:29:01

رویا

نام: رویا


طاهری تفتی

نام خانوادگی: طاهری تفتی


نوزادان

رشته تحصیلی: نوزادان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


52044

شماره نظام: 52044


1398/09/27-10:41:49

تاریخ تائید عضویت: 1398/09/27-10:41:49

محمد کاظم

نام: محمد کاظم


سبزه ای

نام خانوادگی: سبزه ای


نوزادان

رشته تحصیلی: نوزادان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


47702

شماره نظام: 47702


1398/09/27-08:30:48

تاریخ تائید عضویت: 1398/09/27-08:30:48

راضیه

نام: راضیه


وندا

نام خانوادگی: وندا


پریناتولوژی

رشته تحصیلی: پریناتولوژی


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


92552

شماره نظام: 92552


1398/09/26-13:44:55

تاریخ تائید عضویت: 1398/09/26-13:44:55

مریم

نام: مریم


افراخته

نام خانوادگی: افراخته


پریناتولوژی

رشته تحصیلی: پریناتولوژی


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


21070

شماره نظام: 21070


1398/09/26-12:48:58

تاریخ تائید عضویت: 1398/09/26-12:48:58

محبوبه

نام: محبوبه


شیرازی

نام خانوادگی: شیرازی


پریناتولوژی

رشته تحصیلی: پریناتولوژی


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


69928

شماره نظام: 69928


1398/09/26-11:00:39

تاریخ تائید عضویت: 1398/09/26-11:00:39

عباس

نام: عباس


حبیب الهی

نام خانوادگی: حبیب الهی


نوزادان

رشته تحصیلی: نوزادان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


49982

شماره نظام: 49982


1398/09/26-10:00:30

تاریخ تائید عضویت: 1398/09/26-10:00:30

سید علیرضا

نام: سید علیرضا


مرندی

نام خانوادگی: مرندی


نوزادان

رشته تحصیلی: نوزادان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


18841

شماره نظام: 18841


1398/09/26-10:00:50

تاریخ تائید عضویت: 1398/09/26-10:00:50

پریسا

نام: پریسا


محققی

نام خانوادگی: محققی


نوزادان

رشته تحصیلی: نوزادان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


شماره نظام:


1398/09/26-08:47:57

تاریخ تائید عضویت: 1398/09/26-08:47:57

موسی

نام: موسی


احمدپور کچو

نام خانوادگی: احمدپور کچو


نوزادان

رشته تحصیلی: نوزادان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


32061

شماره نظام: 32061


1398/09/26-07:25:19

تاریخ تائید عضویت: 1398/09/26-07:25:19

12345678910
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,507,928

بازدید این صفحه در سال جاری: 40

بازدید این صفحه در ماه جاری: 11

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 04

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir