انجمن علمی بهداشت و ایمنی مواد غذایی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1392

آدرس انجمن: دفتر مرکزی: تهران-خیابان پورسینا-دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده بهداشت- طبقه سوم غربی

تلفن انجمن: -

نمابر (Fax) انجمن: -

سایت انجمن: -

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 97 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 23 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1125علوم و صنایع غذایی گرایش کنترل کیفی و بهداشتیکارشناسیNutritional Science (Quality control and health trends)
2 1127مهندسی بهداشت محیطکارشناسیEnvironmental Health Engineering
3 1425علوم تغذیهکارشناسی ارشدNutrition science
4 1449علوم و صنایع غذایی-کنترل کیفی و بهداشتیکارشناسی ارشدNutritional Science (Quality control and health trends)
5 1450علوم بهداشت در تغذیهکارشناسی ارشدHealth Sciences in Nutrition
6 1453بهداشت و ایمنی مواد غذاییکارشناسی ارشدHealth and Food Safety
7 1468میکروب شناسی مواد غذاییکارشناسی ارشدFood microbiology
8 1510پزشکیدکترای حرفه ایپزشکی
9 16125دامپزشکیدکترای حرفه ایVeterinary medicine
10 1939علوم و صنایع غذایی گرایش كنترل كیفی و بهداشتدکترای تخصصی (PhD)علوم و صنایع غذایی گرایش كنترل كیفی و بهداشت
11 19108بهداشت و ایمنی مواد غذاییدکترای تخصصی (PhD) 
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

هادی

نام: هادی


بابائیان

نام خانوادگی: بابائیان


رشته تحصیلی:


مقطع تحصیلی:


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

صاحب

نام: صاحب


نعمت الهی

نام خانوادگی: نعمت الهی


رشته تحصیلی:


مقطع تحصیلی:


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

سعیده السادات

نام: سعیده السادات


حسینی

نام خانوادگی: حسینی


رشته تحصیلی:


مقطع تحصیلی:


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

بهزاد

نام: بهزاد


معصومی

نام خانوادگی: معصومی


رشته تحصیلی:


مقطع تحصیلی:


ت-۵۲۰۶

شماره نظام: ت-۵۲۰۶


تاریخ تائید عضویت:

حسن

نام: حسن


حسن زادآذر

نام خانوادگی: حسن زادآذر


رشته تحصیلی:


مقطع تحصیلی:


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

الهه

نام: الهه


لونی

نام خانوادگی: لونی


رشته تحصیلی:


مقطع تحصیلی:


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

احمد

نام: احمد


باغبانی

نام خانوادگی: باغبانی


رشته تحصیلی:


مقطع تحصیلی:


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

فاطمه زهرا

نام: فاطمه زهرا


شیرزاد

نام خانوادگی: شیرزاد


رشته تحصیلی:


مقطع تحصیلی:


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

نسا

نام: نسا


رضلیی

نام خانوادگی: رضلیی


رشته تحصیلی:


مقطع تحصیلی:


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

بهادر

نام: بهادر


حاجی محمدی

نام خانوادگی: حاجی محمدی


رشته تحصیلی:


مقطع تحصیلی:


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

12345678910
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,574,904

بازدید این صفحه در سال جاری: 120

بازدید این صفحه در ماه جاری: 06

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 08

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir