انجمن علمی نورومتابولیک ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1394

آدرس انجمن: تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از حسینیه ارشاد، بیمارستان کودکان مفید، ساختمان اداری، ط. دوم، دفتر گروه اعصاب

تلفن انجمن: 021-22909559

نمابر (Fax) انجمن: 021-22909559

سایت انجمن: http://neurometabolic.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: Neurometabolic.irnmd@gmail.com

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 62 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 38 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 محمودرضا اشرفیدبیر 1394/03/26
2 پروانه کریم زادهرئیس 0000/00/00
3 یلدا نیلی پورعضو هیأت مدیره 1398/05/16
4 نرجس جعفریبازرس علی البدل 1398/05/16
5 اریا ستودهخزانه دار 1394/03/26
6 علیرضا توسلیعضو هیأت مدیره 1394/03/26
7 فرزاد احمدآبادیعضو هیأت مدیره 1398/05/16
8 الهام رحیمیانعضو علی البدل 1398/05/16
9 شاداب صالح پورعضو علی البدل 1398/05/16
10 عليرضا رضاييبازرس 1398/05/16
11 محمد رضا علاييعضو هیأت مدیره 1398/05/16
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن علمی نورومتابولیک ایران

انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن علمی نورومتابولیک ایران


1397/12/02

تاریخ آغاز: 1397/12/02

1397/12/02

تاریخ پایان: 1397/12/02


57

تعداد اعضا: 57

30

تعداد آرا: 30


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1119علوم تغذیهکارشناسیNutrition science
2 1425علوم تغذیهکارشناسی ارشدNutrition science
3 1447ژنتیک انسانیکارشناسی ارشدHuman Genetics
4 1922ژنتیک انسانی (ژنتیک پزشکی)دکترای تخصصی (PhD)Human Genetics (Medical Genetics)
5 1925علوم تغذیهدکترای تخصصی (PhD)Nutrition science
6 1711بیماریهای كودكانتخصصبیماریهای كودكان
7 1714بیماریهای مغزو اعصابتخصصNeurology
8 17185طب فیزیکی و توانبخشیتخصصPhysical medicine and rehabilitation
9 1723آسیب شناسیتخصصPathology
10 1724رادیولوژیتخصصRadiology
11 20195غدد درون ریز کودکانفوق تخصصغدد درون ریز کودکان
12 2021غدد درون ریز و متابولیسم بالغینفوق تخصصغدد درون ریز و متابولیسم بالغین
13 2027اعصاب كودكانفوق تخصصاعصاب كودكان
14 20275مغز و اعصاب کودکانفوق تخصص 
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

مائده

نام: مائده


مجیدی نژاد

نام خانوادگی: مجیدی نژاد


اعصاب كودكان

رشته تحصیلی: اعصاب كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


114633

شماره نظام: 114633


1398/09/10-09:03:03

تاریخ تائید عضویت: 1398/09/10-09:03:03

محمد

نام: محمد


غفرانی

نام خانوادگی: غفرانی


اعصاب كودكان

رشته تحصیلی: اعصاب كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


15256

شماره نظام: 15256


تاریخ تائید عضویت:

مرتضي

نام: مرتضي


حيدري

نام خانوادگی: حيدري


اعصاب كودكان

رشته تحصیلی: اعصاب كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


105114

شماره نظام: 105114


تاریخ تائید عضویت:

حسین

نام: حسین


مروج

نام خانوادگی: مروج


غدد درون ریز کودکان

رشته تحصیلی: غدد درون ریز کودکان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


70382

شماره نظام: 70382


تاریخ تائید عضویت:

رضا

نام: رضا


شروین بدو

نام خانوادگی: شروین بدو


اعصاب كودكان

رشته تحصیلی: اعصاب كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


70434

شماره نظام: 70434


تاریخ تائید عضویت:

مهین

نام: مهین


هاشمی پور زواره

نام خانوادگی: هاشمی پور زواره


غدد درون ریز کودکان

رشته تحصیلی: غدد درون ریز کودکان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


20403

شماره نظام: 20403


تاریخ تائید عضویت:

هديه

نام: هديه


صانعي فرد

نام خانوادگی: صانعي فرد


غدد درون ریز کودکان

رشته تحصیلی: غدد درون ریز کودکان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


56573

شماره نظام: 56573


تاریخ تائید عضویت:

محمد مهدی

نام: محمد مهدی


ناصحی

نام خانوادگی: ناصحی


اعصاب كودكان

رشته تحصیلی: اعصاب كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


45862

شماره نظام: 45862


تاریخ تائید عضویت:

مرجان

نام: مرجان


شکیبا

نام خانوادگی: شکیبا


غدد درون ریز کودکان

رشته تحصیلی: غدد درون ریز کودکان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


85650

شماره نظام: 85650


تاریخ تائید عضویت:

محسن

نام: محسن


جوادزاده

نام خانوادگی: جوادزاده


اعصاب كودكان

رشته تحصیلی: اعصاب كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


30932

شماره نظام: 30932


تاریخ تائید عضویت:

1234567
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,300,131

بازدید این صفحه در سال جاری: 42

بازدید این صفحه در ماه جاری: 05

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 04

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir