انجمن علمی روان درمانی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1395

آدرس انجمن: تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان 20، بین بلوار فجر 2 و جانبازان، خیابان 21، پلاک 61، واحد 2

تلفن انجمن: 02188223292

نمابر (Fax) انجمن: 02188223242

سایت انجمن: http://www.ipa-net.ir/

پست الکترونیک (Email) انجمن: ipaweb.ir@gmail.com

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 33 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 76 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1921روانشناسی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Psychology
2 19119روانشناسی سلامتدکترای تخصصی (PhD) 
3 1725روانپزشکیتخصصPsychiatry
4 20305روانپزشکی کودک و نوجوانفوق تخصص 
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

خاطره

نام: خاطره


طوفانی

نام خانوادگی: طوفانی


روانپزشکی

رشته تحصیلی: روانپزشکی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


79727

شماره نظام: 79727


1399/03/08-15:06:55

تاریخ تائید عضویت: 1399/03/08-15:06:55

الهام

نام: الهام


گوران اوریمی

نام خانوادگی: گوران اوریمی


روانپزشکی

رشته تحصیلی: روانپزشکی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


117218

شماره نظام: 117218


1399/03/08-15:07:59

تاریخ تائید عضویت: 1399/03/08-15:07:59

سعیده

نام: سعیده


نگهبان

نام خانوادگی: نگهبان


روانپزشکی

رشته تحصیلی: روانپزشکی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


127569

شماره نظام: 127569


1399/03/08-15:08:34

تاریخ تائید عضویت: 1399/03/08-15:08:34

عباس

نام: عباس


امید

نام خانوادگی: امید


روانپزشکی

رشته تحصیلی: روانپزشکی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


64335

شماره نظام: 64335


1399/03/08-15:10:11

تاریخ تائید عضویت: 1399/03/08-15:10:11

ثمرسادات

نام: ثمرسادات


مرعشی

نام خانوادگی: مرعشی


روانپزشکی

رشته تحصیلی: روانپزشکی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


136092

شماره نظام: 136092


1399/03/08-15:10:40

تاریخ تائید عضویت: 1399/03/08-15:10:40

سوده

نام: سوده


محبی رسا

نام خانوادگی: محبی رسا


روانپزشکی

رشته تحصیلی: روانپزشکی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


119122

شماره نظام: 119122


1399/03/03-11:40:30

تاریخ تائید عضویت: 1399/03/03-11:40:30

سمانه

نام: سمانه


کریمان

نام خانوادگی: کریمان


روانپزشکی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی: روانپزشکی کودک و نوجوان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


95454

شماره نظام: 95454


1399/03/03-11:40:38

تاریخ تائید عضویت: 1399/03/03-11:40:38

مهرداد

نام: مهرداد


افتخار اردبیلی

نام خانوادگی: افتخار اردبیلی


روانپزشکی

رشته تحصیلی: روانپزشکی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


44461

شماره نظام: 44461


1399/03/03-11:40:53

تاریخ تائید عضویت: 1399/03/03-11:40:53

محمدرضا

نام: محمدرضا


کاظمی

نام خانوادگی: کاظمی


روانپزشکی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی: روانپزشکی کودک و نوجوان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


77211

شماره نظام: 77211


1399/03/03-11:41:06

تاریخ تائید عضویت: 1399/03/03-11:41:06

هما

نام: هما


محمدصادقی

نام خانوادگی: محمدصادقی


روانپزشکی

رشته تحصیلی: روانپزشکی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


117849

شماره نظام: 117849


1399/03/03-13:11:17

تاریخ تائید عضویت: 1399/03/03-13:11:17

1234
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,422,702

بازدید این صفحه در سال جاری: 22

بازدید این صفحه در ماه جاری: 08

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 07

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir