آرشیو اخبار انتخابات

1398/05/12

برگزاری انتخابات الکترونیک هئیت مدیره و بازرس انجمن علمی داروسازی بالینی ایران

نظر به تصویب مجمع عمومی و هیئت مدیره محترم انجمن علمی داروسازی بالینی ایران و تصویب کمیسیون انجمن های علمی وزارت بهداشت، انتخابات هیئت مدیره و بازرس این انجمن علمی در روز 25 مرداد 1398به صورت الکترونیک برگزار می گردد.

برگزاری انتخابات الکترونیک هئیت مدیره و بازرس انجمن علمی داروسازی بالینی ایران

1398/04/24

انتخابات الکترونیک هیات مدیره و یازرس انجمن علمی انفورماتیک پزشکی ایران

نظر به تصویب مجمع عمومی و هیأت مدیره محترم انجمن انفورماتیک پزشکی ایران و تصویب کمیسیون انجمن های علمی وزارت بهداشت، انتخابات هیأت مدیره و بازرس این انجمن علمی در روز 25 تیر ماه 1398 به صورت الکترونیک برگزار می گردد.

انتخابات الکترونیک هیات مدیره و یازرس انجمن علمی انفورماتیک پزشکی ایران

1398/04/17

برگزاری انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی قلب کودکان ایران

نظر به تصویب مجمع عمومی و هیأت مدیره محترم انجمن علمی قلب کودکان ایران و تصویب کمیسیون انجمن های علمی وزارت بهداشت، انتخابات هیأت مدیره و بازرس این انجمن علمی در روز20 و 21 تیر ماه 1398 به صورت الکترونیک برگزار می گردد.

برگزاری انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی قلب کودکان ایران

1398/04/04

برگزاری انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی جراحان پلاستیک و زیبایی ایران

نظر به تصویب مجمع عمومی و هیأت مدیره محترم انجمن علمی جراحان پلاستیک و زیبایی ایران و تصویب کمیسیون انجمن های علمی وزارت بهداشت، انتخابات هیأت مدیره و بازرس این انجمن علمی در تاریخ 6 تیرماه 1398 به صورت الکترونیک برگزار می گردد.

برگزاری انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی جراحان پلاستیک و زیبایی ایران

1398/03/26

برگزاری انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی فارماکوگنوزی ایران

نظر به تصویب مجمع عمومی و هیأت مدیره محترم انجمن علمی فارماکوگنوزی ایران و تصویب کمیسیون انجمن های علمی وزارت بهداشت، انتخابات هیأت مدیره و بازرس این انجمن علمی در روز 29 خرداد ماه 1398 به صورت الکترونیک برگزار می گردد.

برگزاری انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی فارماکوگنوزی ایران
12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 2,833,530

بازدید این صفحه در سال جاری: 19

بازدید این صفحه در ماه جاری: 19

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 05

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir