آرشیو اخبار انتخابات

1398/09/10

برگزاری انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی سرطان ایران

نظر به تصویب مجمع عمومی و هیئت مدیره محترم انجمن علمی سرطان ایران و تصویب کمیسیون انجمن های علمی وزارت بهداشت، انتخابات هیئت مدیره و بازرس این انجمن علمی در روز های 14 و 15 آذر ماه 1398 به صورت الکترونیک برگزار می گردد.

برگزاری انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی سرطان ایران

1398/09/10

برگزاری انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی نفرولوژی کودکان ایران

نظر به تصویب مجمع عمومی و هیئت مدیره محترم انجمن علمی نفرولوژی کودکان ایران و تصویب کمیسیون انجمن های علمی وزارت بهداشت، انتخابات هیئت مدیره و بازرس این انجمن علمی در روز 14 آذر 1398 به صورت الکترونیک برگزار می گردد.

برگزاری انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی نفرولوژی کودکان ایران

1398/08/27

برگزاری انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی روانپزشکی کودک و نوجوان ایران

نظر به تصویب مجمع عمومی و هیئت مدیره محترم انجمن علمی روانپزشکی کودک و نوجوان ایران و تصویب کمیسیون انجمن های علمی وزارت بهداشت، انتخابات هیئت مدیره و بازرس این انجمن علمی در روز 30 آبان 1398 به صورت الکترونیک برگزار می گردد.

برگزاری انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی روانپزشکی کودک و نوجوان ایران

1398/08/25

برگزاری انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی اندودانتیست های ایران

نظر به تصویب مجمع عمومی و هیئت مدیره محترم انجمن علمی اندودانتیست های ایران و تصویب کمیسیون انجمن های علمی وزارت بهداشت، انتخابات هیئت مدیره و بازرس این انجمن علمی در روز 21 آذر 1398 به صورت الکترونیک برگزار می گردد.

برگزاری انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی اندودانتیست های ایران

1398/08/12

برگزاری انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی جراحان ارتوپدی ایران

نظر به تصویب مجمع عمومی و هیئت مدیره محترم انجمن علمی جراحان ارتوپدی ایران و تصویب کمیسیون انجمن های علمی وزارت بهداشت، انتخابات هیئت مدیره و بازرس این انجمن علمی از ساعت 12 روز پنج شنبه 16 آبان ماه تا ساعت 12 روز جمعه 17 آبان 1398 و به صورت الکترونیک برگزار می گردد.

برگزاری انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی جراحان ارتوپدی ایران
12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,166,719

بازدید این صفحه در سال جاری: 154

بازدید این صفحه در ماه جاری: 25

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 07

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir