آرشیو اخبار انتخابات

1399/05/08

برگزاری انتخابات الکترونیک انجمن علمی آموزش علوم پزشکی ایران

برگزاری انتخابات الکترونیک انجمن علمی آموزش علوم پزشکی ایران

برگزاری انتخابات الکترونیک انجمن علمی آموزش علوم پزشکی ایران

1399/05/02

برگزاری انتخابات الکترونیک انجمن علمی جراحان ارتوپدی کودکان ایران

برگزاری انتخابات الکترونیک انجمن علمی جراحان ارتوپدی کودکان ایران

برگزاری انتخابات الکترونیک انجمن علمی جراحان ارتوپدی کودکان ایران

1399/04/22

برگزاری انتخابات الکترونیک انجمن علمی سیتولوژی بالینی ایران

برگزاری انتخابات الکترونیک انجمن علمی سیتولوژی بالینی ایران

برگزاری انتخابات الکترونیک انجمن علمی سیتولوژی بالینی ایران

1399/04/10

برگزاری انتخابات الکترونیک انجمن علمی روان درمانی ایران

برگزاری انتخابات الکترونیک انجمن علمی روان درمانی ایران

برگزاری انتخابات الکترونیک انجمن علمی روان درمانی ایران

1399/03/09

برگزاری انتخابات الکترونیک انجمن های علمی روانپزشکان ایران و پرستاران قلب ایران

برگزاری انتخابات الکترونیک انجمن های علمی روانپزشکان ایران و پرستاران قلب ایران

برگزاری انتخابات الکترونیک انجمن های علمی روانپزشکان ایران و پرستاران قلب ایران
12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,507,925

بازدید این صفحه در سال جاری: 148

بازدید این صفحه در ماه جاری: 41

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 10

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir