آرشیو اخبار انتخابات

1400/03/09

برگزاری انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن پرتو درمانی سرطان ایران

برگزاری انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن پرتو درمانی سرطان ایران

برگزاری انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن پرتو درمانی سرطان ایران

1400/02/30

برگزاری انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی شنوائی شناسی ایران

برگزاری انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی شنوائی شناسی ایران

برگزاری انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی شنوائی شناسی ایران

1400/02/27

برگزاری انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی تغذیه ایران

برگزاری انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی تغذیه ایران

برگزاری انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی تغذیه ایران

1400/02/24

برگزاری انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی کولوپروکتولوژی ایران

برگزاری انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی کولوپروکتولوژی ایران

برگزاری انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی کولوپروکتولوژی ایران

1400/02/17

تعویق انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی کولوپروکتولوژی ایران

تعویق انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی کولوپروکتولوژی ایران

تعویق انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی کولوپروکتولوژی ایران
12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 4,024,522

بازدید این صفحه در سال جاری: 97

بازدید این صفحه در ماه جاری: 19

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 07

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir