انجمن علمی جراحان ارتوپدی کودکان ایران

تاریخ تاسیس انجمن: -

آدرس انجمن: تهران، بلوار کشاورز، روبروی بیمارستان ساسان، پلاک 94، ساختمان کاخ، طبقه اول

تلفن انجمن: 02188983609

نمابر (Fax) انجمن: 02188983610

سایت انجمن: www.iranoa.org

پست الکترونیک (Email) انجمن: anjoman@iranoa.org

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 27 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 26 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونيک هيئت مديره و بازرس انجمن علمی جراحان ارتوپدی کودکان ايران

انتخابات الکترونيک هيئت مديره و بازرس انجمن علمی جراحان ارتوپدی کودکان ايران


1399/05/02

تاریخ آغاز: 1399/05/02

1399/05/02

تاریخ پایان: 1399/05/02


27

تعداد اعضا: 27

19

تعداد آرا: 19


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1719جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)تخصصOrthopaedic Surgery (Orthopaedics)
2 17195ارتوپدیتخصص 
3 2155ارتوپدی كودكانفلوشیپ 
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

محمد هادی

نام: محمد هادی


گرامی

نام خانوادگی: گرامی


جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

رشته تحصیلی: جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


119582

شماره نظام: 119582


1402/02/20-13:43:06

تاریخ تائید عضویت: 1402/02/20-13:43:06

حسین

نام: حسین


اصلانی

نام خانوادگی: اصلانی


جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

رشته تحصیلی: جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


86574

شماره نظام: 86574


1399/04/31-15:23:48

تاریخ تائید عضویت: 1399/04/31-15:23:48

حمید رضا

نام: حمید رضا


ارتی

نام خانوادگی: ارتی


ارتوپدی كودكان

رشته تحصیلی: ارتوپدی كودكان


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


32787

شماره نظام: 32787


1399/04/28-18:46:21

تاریخ تائید عضویت: 1399/04/28-18:46:21

محمدحسین

نام: محمدحسین


نبیان

نام خانوادگی: نبیان


ارتوپدی كودكان

رشته تحصیلی: ارتوپدی كودكان


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


1230988

شماره نظام: 1230988


1399/04/28-18:42:35

تاریخ تائید عضویت: 1399/04/28-18:42:35

ارمین

نام: ارمین


ابطحیان

نام خانوادگی: ابطحیان


ارتوپدی كودكان

رشته تحصیلی: ارتوپدی كودكان


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


119523

شماره نظام: 119523


1399/04/28-15:03:25

تاریخ تائید عضویت: 1399/04/28-15:03:25

محمد

نام: محمد


حلاج مقدم سرند

نام خانوادگی: حلاج مقدم سرند


جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

رشته تحصیلی: جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


18508

شماره نظام: 18508


1399/04/28-15:02:16

تاریخ تائید عضویت: 1399/04/28-15:02:16

بهنام

نام: بهنام


پنجوی

نام خانوادگی: پنجوی


رشته تحصیلی:


مقطع تحصیلی:


38022

شماره نظام: 38022


1399/04/28-14:58:26

تاریخ تائید عضویت: 1399/04/28-14:58:26

محمد علی

نام: محمد علی


تحریریان

نام خانوادگی: تحریریان


ارتوپدی كودكان

رشته تحصیلی: ارتوپدی كودكان


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


76808

شماره نظام: 76808


1399/04/28-14:54:54

تاریخ تائید عضویت: 1399/04/28-14:54:54

علیرضا

نام: علیرضا


رحیم نیا

نام خانوادگی: رحیم نیا


ارتوپدی كودكان

رشته تحصیلی: ارتوپدی كودكان


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


43009

شماره نظام: 43009


1399/04/28-14:54:19

تاریخ تائید عضویت: 1399/04/28-14:54:19

بهمن

نام: بهمن


دوامی

نام خانوادگی: دوامی


ارتوپدی كودكان

رشته تحصیلی: ارتوپدی كودكان


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


29343

شماره نظام: 29343


1399/04/28-14:53:28

تاریخ تائید عضویت: 1399/04/28-14:53:28

123
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 5,842,052

بازدید این صفحه در سال جاری: 29

بازدید این صفحه در ماه جاری: 03

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 01

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir