انجمن علمی پزشکان نوزادان ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1377

آدرس انجمن: تهران - خیابان شریعتی - بالاتراز حسینه ارشاد- بیمارستان کودکان مفید

تلفن انجمن: 02122251736

نمابر (Fax) انجمن: 02122251736

سایت انجمن: -

پست الکترونیک (Email) انجمن: www.nahid2247@yahoo.com

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 206 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 4 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی پزشکان نوزادان ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی پزشکان نوزادان ایران


1401/05/27

تاریخ آغاز: 1401/05/27

1401/05/27

تاریخ پایان: 1401/05/27


203

تعداد اعضا: 203

172

تعداد آرا: 172


انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی پزشکان نوزادان ایران

انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی پزشکان نوزادان ایران


1398/02/26

تاریخ آغاز: 1398/02/26

1398/02/26

تاریخ پایان: 1398/02/26


114

تعداد اعضا: 114

84

تعداد آرا: 84


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1416پرستاری مراقبت های ویژه نوزادانکارشناسی ارشدNeonatal Intensive Care Nursing
2 20235طب نوزادان و پیرامون تولد نوزادانفوق تخصصNeonatology and perinatal medicine
3 2023نوزادانفوق تخصصNeonatology
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

نسرین

نام: نسرین


نعیمی

نام خانوادگی: نعیمی


پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

رشته تحصیلی: پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


8550901

شماره نظام: 8550901


1402/04/12-09:09:58

تاریخ تائید عضویت: 1402/04/12-09:09:58

زهرا

نام: زهرا


جمالی

نام خانوادگی: جمالی


طب نوزادان و پیرامون تولد نوزادان

رشته تحصیلی: طب نوزادان و پیرامون تولد نوزادان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


84435

شماره نظام: 84435


1401/06/29-09:20:40

تاریخ تائید عضویت: 1401/06/29-09:20:40

افسانه

نام: افسانه


اخوندزاده

نام خانوادگی: اخوندزاده


طب نوزادان و پیرامون تولد نوزادان

رشته تحصیلی: طب نوزادان و پیرامون تولد نوزادان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


102125

شماره نظام: 102125


1401/06/29-09:19:36

تاریخ تائید عضویت: 1401/06/29-09:19:36

شیرین

نام: شیرین


شامل

نام خانوادگی: شامل


طب نوزادان و پیرامون تولد نوزادان

رشته تحصیلی: طب نوزادان و پیرامون تولد نوزادان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


122257

شماره نظام: 122257


1401/05/25-22:27:46

تاریخ تائید عضویت: 1401/05/25-22:27:46

ابوالحسن

نام: ابوالحسن


دیوبند

نام خانوادگی: دیوبند


طب نوزادان و پیرامون تولد نوزادان

رشته تحصیلی: طب نوزادان و پیرامون تولد نوزادان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


43392

شماره نظام: 43392


1401/05/25-22:28:57

تاریخ تائید عضویت: 1401/05/25-22:28:57

غلامرضا

نام: غلامرضا


بادفر

نام خانوادگی: بادفر


طب نوزادان و پیرامون تولد نوزادان

رشته تحصیلی: طب نوزادان و پیرامون تولد نوزادان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


78327

شماره نظام: 78327


1401/05/25-13:53:47

تاریخ تائید عضویت: 1401/05/25-13:53:47

مژگان

نام: مژگان


بیات مختاری

نام خانوادگی: بیات مختاری


طب نوزادان و پیرامون تولد نوزادان

رشته تحصیلی: طب نوزادان و پیرامون تولد نوزادان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


31262

شماره نظام: 31262


1401/05/25-13:34:18

تاریخ تائید عضویت: 1401/05/25-13:34:18

سیده زهره

نام: سیده زهره


جلالی

نام خانوادگی: جلالی


طب نوزادان و پیرامون تولد نوزادان

رشته تحصیلی: طب نوزادان و پیرامون تولد نوزادان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


39689

شماره نظام: 39689


1401/05/25-13:34:27

تاریخ تائید عضویت: 1401/05/25-13:34:27

میترا

نام: میترا


رادفر

نام خانوادگی: رادفر


نوزادان

رشته تحصیلی: نوزادان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


28041

شماره نظام: 28041


1401/05/25-13:17:34

تاریخ تائید عضویت: 1401/05/25-13:17:34

سید حسین

نام: سید حسین


سعادت

نام خانوادگی: سعادت


نوزادان

رشته تحصیلی: نوزادان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


46306

شماره نظام: 46306


1401/05/25-13:06:39

تاریخ تائید عضویت: 1401/05/25-13:06:39

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 5,842,037

بازدید این صفحه در سال جاری: 13

بازدید این صفحه در ماه جاری: 02

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 02

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir