انجمن علمی عفونی اطفال ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1383

آدرس انجمن: ایران - تهران - خ بزرگمهر - شماره 20 - تقاطع فلسطین - طبقه سوم - کد پستی: 141693896

تلفن انجمن: 00982166968318

نمابر (Fax) انجمن: 00982166465828

سایت انجمن: www.ipsociety.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: info@Ipsociety.ir

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 57 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 17 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 محمدرضا بلورسازرئیس 1387/02/01
2 حسین معصومی اصلعضو هیأت مدیره 1390/02/01
3 عبدالکریم حامدیبازرس 1396/02/02
4 آناهیتا سنایی دشتیعضو هیأت مدیره 1390/02/01
5 پرویز طباطبائی مقدمخزانه دار 1387/02/01
6 علی اکبر رهبری منشنایب رئیس 1387/02/01
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونيک هيئت مديره و بازرس انجمن علمي عفونی اطفال ايران

انتخابات الکترونيک هيئت مديره و بازرس انجمن علمي عفونی اطفال ايران


1399/09/05

تاریخ آغاز: 1399/09/05

1399/09/05

تاریخ پایان: 1399/09/05


55

تعداد اعضا: 55

46

تعداد آرا: 46


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 2026عفونی كودكانفوق تخصصعفونی كودكان
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

سیدعلیرضا

نام: سیدعلیرضا


میرجوادی

نام خانوادگی: میرجوادی


عفونی كودكان

رشته تحصیلی: عفونی كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


43251

شماره نظام: 43251


1399/12/12-17:33:51

تاریخ تائید عضویت: 1399/12/12-17:33:51

مصطفی

نام: مصطفی


به پور اسگوئی

نام خانوادگی: به پور اسگوئی


عفونی كودكان

رشته تحصیلی: عفونی كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


77694

شماره نظام: 77694


1399/12/12-17:34:29

تاریخ تائید عضویت: 1399/12/12-17:34:29

بهروز

نام: بهروز


بنیادی

نام خانوادگی: بنیادی


عفونی كودكان

رشته تحصیلی: عفونی كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


60883

شماره نظام: 60883


1399/09/03-23:28:08

تاریخ تائید عضویت: 1399/09/03-23:28:08

رحیم

نام: رحیم


سوادکوهی

نام خانوادگی: سوادکوهی


عفونی كودكان

رشته تحصیلی: عفونی كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


17875

شماره نظام: 17875


1399/09/03-21:35:49

تاریخ تائید عضویت: 1399/09/03-21:35:49

محمدحسن

نام: محمدحسن


اعلمی

نام خانوادگی: اعلمی


عفونی كودكان

رشته تحصیلی: عفونی كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


39959

شماره نظام: 39959


1399/09/03-21:35:56

تاریخ تائید عضویت: 1399/09/03-21:35:56

ایرج

نام: ایرج


صدیقی

نام خانوادگی: صدیقی


عفونی كودكان

رشته تحصیلی: عفونی كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


44209

شماره نظام: 44209


1399/09/03-21:36:03

تاریخ تائید عضویت: 1399/09/03-21:36:03

محمدسعید

نام: محمدسعید


ساسان

نام خانوادگی: ساسان


عفونی كودكان

رشته تحصیلی: عفونی كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


42913

شماره نظام: 42913


1399/09/03-21:36:09

تاریخ تائید عضویت: 1399/09/03-21:36:09

منوچهر

نام: منوچهر


براک

نام خانوادگی: براک


عفونی كودكان

رشته تحصیلی: عفونی كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


36385

شماره نظام: 36385


1399/09/03-20:02:16

تاریخ تائید عضویت: 1399/09/03-20:02:16

جبار علی

نام: جبار علی


صفایی

نام خانوادگی: صفایی


عفونی كودكان

رشته تحصیلی: عفونی كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


85988

شماره نظام: 85988


1399/09/03-14:54:29

تاریخ تائید عضویت: 1399/09/03-14:54:29

محسن

نام: محسن


جعفری

نام خانوادگی: جعفری


عفونی كودكان

رشته تحصیلی: عفونی كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


76014

شماره نظام: 76014


1399/09/02-18:35:28

تاریخ تائید عضویت: 1399/09/02-18:35:28

123456
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 4,900,383

بازدید این صفحه در سال جاری: 50

بازدید این صفحه در ماه جاری: 01

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 01

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir