انجمن علمی عفونی اطفال ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1383

آدرس انجمن: ایران - تهران - خ بزرگمهر - شماره 20 - تقاطع فلسطین - طبقه سوم - کد پستی: 141693896

تلفن انجمن: 00982166968318

نمابر (Fax) انجمن: 00982166465828

سایت انجمن: www.ipsociety.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: info@Ipsociety.ir

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 74 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 حسین معصومی اصلعضو هیأت مدیره 1390/02/01
2 آناهیتا سنایی دشتیعضو هیأت مدیره 1390/02/01
3 محمدرضا بلورسازرئیس 1387/02/01
4 علی اکبر رهبری منشنایب رئیس 1387/02/01
5 پرویز طباطبائی مقدمخزانه دار 1387/02/01
6 عبدالکریم حامدیبازرس 1396/02/02
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونيک هيئت مديره و بازرس انجمن علمي عفونی اطفال ايران

انتخابات الکترونيک هيئت مديره و بازرس انجمن علمي عفونی اطفال ايران


1399/09/05

تاریخ آغاز: 1399/09/05

1399/09/05

تاریخ پایان: 1399/09/05


55

تعداد اعضا: 55

46

تعداد آرا: 46


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 2026عفونی كودكانفوق تخصصعفونی كودكان
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

علی اکبر

نام: علی اکبر


عابدینی

نام خانوادگی: عابدینی


عفونی كودكان

رشته تحصیلی: عفونی كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


95324

شماره نظام: 95324


1402/11/24-12:57:22

تاریخ تائید عضویت: 1402/11/24-12:57:22

مجید

نام: مجید


اصغرزاده

نام خانوادگی: اصغرزاده


عفونی كودكان

رشته تحصیلی: عفونی كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


97138

شماره نظام: 97138


1402/11/24-12:57:29

تاریخ تائید عضویت: 1402/11/24-12:57:29

محمد

نام: محمد


غفاری چراتی

نام خانوادگی: غفاری چراتی


عفونی كودكان

رشته تحصیلی: عفونی كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


114995

شماره نظام: 114995


1402/11/24-12:57:35

تاریخ تائید عضویت: 1402/11/24-12:57:35

رضا

نام: رضا


حبیبی

نام خانوادگی: حبیبی


عفونی كودكان

رشته تحصیلی: عفونی كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


54724

شماره نظام: 54724


1402/11/24-12:57:40

تاریخ تائید عضویت: 1402/11/24-12:57:40

سید محمدرضا

نام: سید محمدرضا


شکرالهی

نام خانوادگی: شکرالهی


عفونی كودكان

رشته تحصیلی: عفونی كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


28849

شماره نظام: 28849


1402/11/24-12:57:49

تاریخ تائید عضویت: 1402/11/24-12:57:49

زهرا

نام: زهرا


پورمقدس

نام خانوادگی: پورمقدس


عفونی كودكان

رشته تحصیلی: عفونی كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


122353

شماره نظام: 122353


1402/11/24-12:57:54

تاریخ تائید عضویت: 1402/11/24-12:57:54

زهرا

نام: زهرا


صدر

نام خانوادگی: صدر


عفونی كودكان

رشته تحصیلی: عفونی كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


107053

شماره نظام: 107053


1402/11/24-12:57:57

تاریخ تائید عضویت: 1402/11/24-12:57:57

سهیلا

نام: سهیلا


خزاعی

نام خانوادگی: خزاعی


عفونی كودكان

رشته تحصیلی: عفونی كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


34585

شماره نظام: 34585


1402/11/24-12:58:01

تاریخ تائید عضویت: 1402/11/24-12:58:01

امیرحسین

نام: امیرحسین


پهلوانی

نام خانوادگی: پهلوانی


عفونی كودكان

رشته تحصیلی: عفونی كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


44326

شماره نظام: 44326


1402/11/24-12:58:04

تاریخ تائید عضویت: 1402/11/24-12:58:04

علی

نام: علی


حسینی نسب

نام خانوادگی: حسینی نسب


عفونی كودكان

رشته تحصیلی: عفونی كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


56971

شماره نظام: 56971


1402/11/24-12:58:10

تاریخ تائید عضویت: 1402/11/24-12:58:10

12345678
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 5,841,976

بازدید این صفحه در سال جاری: 18

بازدید این صفحه در ماه جاری: 03

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 02

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir