انجمن علمی ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1380

آدرس انجمن: تهران خیابان انقلاب، خیابان قدس، ساختمان شماره 1 معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ساختمان 21 طبقه منهای 1، دفتر انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران

تلفن انجمن: 021-1649856141 (معاونت اداری و مالی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران)

نمابر (Fax) انجمن: -

سایت انجمن: www.iehfs.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 50 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 93 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونيک هيئت مديره و بازرس انجمن علمي ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ايران

انتخابات الکترونيک هيئت مديره و بازرس انجمن علمي ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ايران


1400/05/10

تاریخ آغاز: 1400/05/10

1400/05/10

تاریخ پایان: 1400/05/10


50

تعداد اعضا: 50

42

تعداد آرا: 42


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1017بهداشت حرفه ایکاردانیHealth Profession
2 10175بهداشت حرفه ای و ایمنی كارکاردانی 
3 1029صنایع – ایمنی صنعتیکاردانی 
4 1134مهندسی بهداشت حرفه ایکارشناسی 
5 1143روانشناسی عمومیکارشناسیGeneral Psychology
6 1116فیزیوتراپیکارشناسیPhysiotherapy
7 1137روانشناسی بالینیکارشناسیClinical Psychology
8 1141مهندسی پزشكی (بیوالكتریك)کارشناسیBiomedical Engineering (bioelectric)
9 1223ایمنی صنعتی و محیط كارکارشناسیIndustrial and workplace safety
10 1415فیزیوتراپی ورزشیکارشناسی ارشدSports Physiotherapy
11 1417مهندسی بهداشت حرفه ایکارشناسی ارشدOccupational Health Engineering
12 1421فیزیوتراپیکارشناسی ارشدPhysiotherapy
13 1431روانشناسی بالینیکارشناسی ارشدClinical Psychology
14 1435فیزیولوژیکارشناسی ارشدPhysiology
15 1440مدیریت توانبخشیکارشناسی ارشدRehabilitation Management
16 1443مهندسی پزشكی (بیوالكتریك)کارشناسی ارشدمهندسی پزشكی (بیوالكتریك)
17 1460ارگونومیکارشناسی ارشدErgonomics
18 1420اعضاء مصنوعیکارشناسی ارشدArtificial organs
19 1492روانشناسی عمومیکارشناسی ارشدGeneral Psychology
20 19107ارگونومیدکترای تخصصی (PhD) 
21 1916مهندسی بهداشت محیطدکترای تخصصی (PhD)Environmental Health Engineering
22 1917مهندسی بهداشت حرفه ایدکترای تخصصی (PhD)Occupational Health Engineering
23 1921روانشناسی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Psychology
24 1923علوم تشریحی (آناتومی)دکترای تخصصی (PhD)Anatomy (anatomy)
25 1927فیزیوتراپیدکترای تخصصی (PhD)Physiotherapy
26 1944اعضای مصنوعیدکترای تخصصی (PhD)Artificial limbs
27 1952روانشناسی نظامیدکترای تخصصی (PhD)Military Psychology
28 1994مهندسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)Biomedical Engineering
29 1957سیاست گذاری سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health Policy
30 1960فیزیولوژی ورزشدکترای تخصصی (PhD)Exercise Physiology
31 19941مهندسی پزشكی _ رباتیك پزشكیدکترای تخصصی (PhD)Medical Engineering - Medical Robotics
32 23129ارگونومیدكتری تخصصی پژوهشی 
33 17185طب فیزیكی و توانبخشیتخصصPhysical medicine and rehabilitation
34 1719جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)تخصصOrthopaedic Surgery (Orthopaedics)
35 1725روانپزشكیتخصصPsychiatry
36 1729طب كارتخصصOccupational Medicine
37 1736طب سالمندیتخصصGeriatric Medicnie
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

محمد

نام: محمد


بابامیری

نام خانوادگی: بابامیری


ارگونومی

رشته تحصیلی: ارگونومی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1400/05/09-09:43:41

تاریخ تائید عضویت: 1400/05/09-09:43:41

پيام

نام: پيام


خانلرى بانیارانی

نام خانوادگی: خانلرى بانیارانی


ارگونومی

رشته تحصیلی: ارگونومی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0

شماره نظام: 0


1400/05/09-09:38:51

تاریخ تائید عضویت: 1400/05/09-09:38:51

مهناز

نام: مهناز


شاکریان

نام خانوادگی: شاکریان


مهندسی بهداشت حرفه ای

رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


شماره نظام:


1400/05/08-11:39:33

تاریخ تائید عضویت: 1400/05/08-11:39:33

هیرو

نام: هیرو


کاله

نام خانوادگی: کاله


مهندسی بهداشت حرفه ای

رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0

شماره نظام: 0


1400/05/08-11:50:26

تاریخ تائید عضویت: 1400/05/08-11:50:26

پگاه

نام: پگاه


راستی پیشه

نام خانوادگی: راستی پیشه


ارگونومی

رشته تحصیلی: ارگونومی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0

شماره نظام: 0


1400/05/08-10:46:13

تاریخ تائید عضویت: 1400/05/08-10:46:13

علیرضا

نام: علیرضا


ابوحسین

نام خانوادگی: ابوحسین


مهندسی پزشكی _ رباتیك پزشكی

رشته تحصیلی: مهندسی پزشكی _ رباتیك پزشكی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0000

شماره نظام: 0000


1400/05/07-22:29:30

تاریخ تائید عضویت: 1400/05/07-22:29:30

فرین

نام: فرین


خانه شناس

نام خانوادگی: خانه شناس


ارگونومی

رشته تحصیلی: ارگونومی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1400/05/06-14:21:06

تاریخ تائید عضویت: 1400/05/06-14:21:06

شهرام

نام: شهرام


وثوقی

نام خانوادگی: وثوقی


ارگونومی

رشته تحصیلی: ارگونومی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1400/05/06-13:19:18

تاریخ تائید عضویت: 1400/05/06-13:19:18

فرامرز

نام: فرامرز


قره گوزلو

نام خانوادگی: قره گوزلو


مهندسی بهداشت حرفه ای

رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1400/05/06-13:19:25

تاریخ تائید عضویت: 1400/05/06-13:19:25

هادی

نام: هادی


دانشمندی

نام خانوادگی: دانشمندی


ارگونومی

رشته تحصیلی: ارگونومی


دكتری تخصصی پژوهشی

مقطع تحصیلی: دكتری تخصصی پژوهشی


0

شماره نظام: 0


1400/05/06-12:52:24

تاریخ تائید عضویت: 1400/05/06-12:52:24

12345
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 5,842,019

بازدید این صفحه در سال جاری: 21

بازدید این صفحه در ماه جاری: 01

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 01

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir