انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1381

آدرس انجمن: تهران، خیابان فاطمی، میدان گلها، خیابان هشت بهشت، کوچه اردشیر، پلاک 29

تلفن انجمن: 021 88970700

نمابر (Fax) انجمن: 021 88970700

سایت انجمن: www.iacld.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 554 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 21 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 محمد صاحب الزمانیعضو هیأت مدیره 1391/08/18
2 غلامرضا حمزه لوعضو هیأت مدیره 1400/10/11 1401/05/27
3 علیرضا لطفی کيانعضو هیأت مدیره 1400/10/11 1401/05/27
4 فاضل نجفیعضو هیأت مدیره 1400/10/11 1401/05/27
5 سعید مهدویعضو هیأت مدیره 1401/06/27
6 شهروز همتیرئیس 1400/10/11 1401/05/27
7 عبدالحسین ناصرینایب رئیس 1401/06/27
8 علی شیرينخزانه دار 1400/10/11 1401/05/27
9 محمود جاوید احمد آباديعضو علی البدل 1401/06/27
10 فریبا شایگانعضو علی البدل 1401/06/27
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران


1401/02/29

تاریخ آغاز: 1401/02/29

1401/02/29

تاریخ پایان: 1401/02/29


552

تعداد اعضا: 552

392

تعداد آرا: 392


انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران


1398/01/30

تاریخ آغاز: 1398/01/30

1398/01/30

تاریخ پایان: 1398/01/30


1070

تعداد اعضا: 1070

465

تعداد آرا: 465


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1611علوم آزمایشگاهیدکترای حرفه ایLaboratory sciences
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

مهرزاد

نام: مهرزاد


ناهید

نام خانوادگی: ناهید


علوم آزمایشگاهی

رشته تحصیلی: علوم آزمایشگاهی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


ع آ - 675

شماره نظام: ع آ - 675


1401/03/02-13:20:08

تاریخ تائید عضویت: 1401/03/02-13:20:08

مهرنوش

نام: مهرنوش


داودی

نام خانوادگی: داودی


علوم آزمایشگاهی

رشته تحصیلی: علوم آزمایشگاهی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


ع آ - 653

شماره نظام: ع آ - 653


1401/03/07-10:47:48

تاریخ تائید عضویت: 1401/03/07-10:47:48

محمد مهدی

نام: محمد مهدی


شفا زند

نام خانوادگی: شفا زند


علوم آزمایشگاهی

رشته تحصیلی: علوم آزمایشگاهی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


ع آ - 992

شماره نظام: ع آ - 992


1401/02/27-15:41:35

تاریخ تائید عضویت: 1401/02/27-15:41:35

علیرضا

نام: علیرضا


شفائی

نام خانوادگی: شفائی


علوم آزمایشگاهی

رشته تحصیلی: علوم آزمایشگاهی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


ع آ - 1079

شماره نظام: ع آ - 1079


1401/02/27-15:40:04

تاریخ تائید عضویت: 1401/02/27-15:40:04

اصغر

نام: اصغر


تقی نتاج

نام خانوادگی: تقی نتاج


علوم آزمایشگاهی

رشته تحصیلی: علوم آزمایشگاهی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


ع آ - 1086

شماره نظام: ع آ - 1086


1401/02/27-15:37:52

تاریخ تائید عضویت: 1401/02/27-15:37:52

مجتبی

نام: مجتبی


علیاري

نام خانوادگی: علیاري


علوم آزمایشگاهی

رشته تحصیلی: علوم آزمایشگاهی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


ع آ - 1017

شماره نظام: ع آ - 1017


1401/02/27-15:24:50

تاریخ تائید عضویت: 1401/02/27-15:24:50

افسانه

نام: افسانه


یزدانپناه

نام خانوادگی: یزدانپناه


علوم آزمایشگاهی

رشته تحصیلی: علوم آزمایشگاهی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


ع آ - 717

شماره نظام: ع آ - 717


1401/02/27-15:09:10

تاریخ تائید عضویت: 1401/02/27-15:09:10

محمود

نام: محمود


یعقوبي

نام خانوادگی: یعقوبي


علوم آزمایشگاهی

رشته تحصیلی: علوم آزمایشگاهی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


ع آ - 965

شماره نظام: ع آ - 965


1401/02/27-15:03:31

تاریخ تائید عضویت: 1401/02/27-15:03:31

سیدحمید

نام: سیدحمید


طبیبيان

نام خانوادگی: طبیبيان


علوم آزمایشگاهی

رشته تحصیلی: علوم آزمایشگاهی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


ع آ - 834

شماره نظام: ع آ - 834


1401/02/26-14:58:40

تاریخ تائید عضویت: 1401/02/26-14:58:40

فیروزه

نام: فیروزه


طلوعی

نام خانوادگی: طلوعی


علوم آزمایشگاهی

رشته تحصیلی: علوم آزمایشگاهی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


ع آ - 196

شماره نظام: ع آ - 196


1401/02/26-13:56:28

تاریخ تائید عضویت: 1401/02/26-13:56:28

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 6,008,112

بازدید این صفحه در سال جاری: 30

بازدید این صفحه در ماه جاری: 09

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 02

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir