انجمن علمی پیوند اعضاء ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 0000

آدرس انجمن: تهران، خیابان دکتر قریب خیابان شهید طوسی پلاک 63 واحد 12

تلفن انجمن: 02166430849

نمابر (Fax) انجمن: 02166912653

سایت انجمن: www.transplant.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: irantransplant@gmail.com

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 533 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 160 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی پیوند اعضاء ایران

انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی پیوند اعضاء ایران


1400/07/22

تاریخ آغاز: 1400/07/22

1400/07/22

تاریخ پایان: 1400/07/22


534

تعداد اعضا: 534

284

تعداد آرا: 284


انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی پیوند اعضاء ایران

انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی پیوند اعضاء ایران


1397/02/20

تاریخ آغاز: 1397/02/20

1397/02/20

تاریخ پایان: 1397/02/20


332

تعداد اعضا: 332

171

تعداد آرا: 171


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 18605داروسازی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Pharmacy
2 1710بیماریهای داخلیتخصصInternal medicine
3 1711بیماریهای كودكانتخصصبیماریهای كودكان
4 1712بیماریهای عفونی و گرمسیریتخصصTropical and Infectious Diseases
5 1713بیماریهای قلب و عروقتخصصCardiovascular Diseases
6 1714بیماریهای مغزو اعصابتخصصNeurology
7 1720جراحی كلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)تخصصKidney and urinary tract surgery - genital (Urology)
8 1723آسیب شناسیتخصصPathology
9 1724رادیولوژیتخصصRadiology
10 1725روانپزشكیتخصصPsychiatry
11 1731بیهوشیتخصصAnesthesiology
12 1733جراحی عمومیتخصصGeneral surgery
13 21142جراحی های كبد، پانكراس، مجاری صفراوی و پیوند اعضای داخل شكمفلوشیپ 
14 2138جراحی عروقفلوشیپ 
15 20245گوارش و كبد بالغینفوق تخصص 
16 2011بیماریهای ریهفوق تخصصPulmonary diseases
17 2012بیماریهای قلب و عروقفوق تخصصCardiovascular diseases
18 2013نفرولوژیفوق تخصصNephrology
19 2015جراحی قفسه صدریفوق تخصصThoracic surgery
20 2016جراحی قلب و عروقفوق تخصصCardiovascular Surgery
21 2017خون و سرطان بالغینفوق تخصصHematooncology
22 2018خون و سرطان كودكانفوق تخصصخون و سرطان كودكان
23 2022قلب كودكانفوق تخصصقلب كودكان
24 2024گوارش بالغینفوق تخصصگوارش بالغین
25 2025كلیه كودكانفوق تخصصكلیه كودكان
26 2026عفونی كودكانفوق تخصصعفونی كودكان
27 2027اعصاب كودكانفوق تخصصاعصاب كودكان
28 2028گوارش كودكانفوق تخصصگوارش كودكان
29 2029ایمونولوژی و آلرژی كودكانفوق تخصصایمونولوژی و آلرژی كودكان
30 20295آلرژی و ایمونولوژی بالینیفوق تخصصAllergy and Clinical Immunology
31 2030روانپزشكی كودكانفوق تخصصروانپزشكی كودكان
32 2031بیماری های عفونی و گرمسیریفوق تخصصInfectious and tropical diseases
33 2033جراحی عروقفوق تخصصVascular Surgery
34 2034ریه كودكانفوق تخصصریه كودكان
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

بهرام

نام: بهرام


نیک نفس

نام خانوادگی: نیک نفس


نفرولوژی

رشته تحصیلی: نفرولوژی


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


83188

شماره نظام: 83188


1402/03/28-08:49:12

تاریخ تائید عضویت: 1402/03/28-08:49:12

سلمان

نام: سلمان


سلطانی

نام خانوادگی: سلطانی


پیوند كلیه

رشته تحصیلی: پیوند كلیه


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


137016

شماره نظام: 137016


1400/09/20-10:10:53

تاریخ تائید عضویت: 1400/09/20-10:10:53

حسین

نام: حسین


امیرزرگر

نام خانوادگی: امیرزرگر


ارولوژی كودكان

رشته تحصیلی: ارولوژی كودكان


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


131502

شماره نظام: 131502


1400/07/22-23:59:07

تاریخ تائید عضویت: 1400/07/22-23:59:07

فرهاد

نام: فرهاد


زمانی

نام خانوادگی: زمانی


گوارش بالغین

رشته تحصیلی: گوارش بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


43173

شماره نظام: 43173


1400/07/22-23:58:48

تاریخ تائید عضویت: 1400/07/22-23:58:48

عباس

نام: عباس


اسمعیل زاده

نام خانوادگی: اسمعیل زاده


گوارش بالغین

رشته تحصیلی: گوارش بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


30839

شماره نظام: 30839


1400/07/22-23:58:14

تاریخ تائید عضویت: 1400/07/22-23:58:14

فرزاد

نام: فرزاد


مرادحاصلی

نام خانوادگی: مرادحاصلی


رادیولوژی مداخله ای

رشته تحصیلی: رادیولوژی مداخله ای


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


88842

شماره نظام: 88842


1400/07/22-23:55:32

تاریخ تائید عضویت: 1400/07/22-23:55:32

محمودرضا

نام: محمودرضا


طاهري

نام خانوادگی: طاهري


رادیولوژی

رشته تحصیلی: رادیولوژی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


78695

شماره نظام: 78695


1400/07/22-23:55:19

تاریخ تائید عضویت: 1400/07/22-23:55:19

آرش

نام: آرش


کریمی

نام خانوادگی: کریمی


جراحی كلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)

رشته تحصیلی: جراحی كلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


1400/07/22-23:54:34

تاریخ تائید عضویت: 1400/07/22-23:54:34

شهاب

نام: شهاب


رحيم پور

نام خانوادگی: رحيم پور


گوارش و كبد بالغین

رشته تحصیلی: گوارش و كبد بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


113238

شماره نظام: 113238


1400/07/22-23:53:10

تاریخ تائید عضویت: 1400/07/22-23:53:10

فائره

نام: فائره


سلحشور

نام خانوادگی: سلحشور


رادیولوژی

رشته تحصیلی: رادیولوژی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


124020

شماره نظام: 124020


1400/07/22-23:50:53

تاریخ تائید عضویت: 1400/07/22-23:50:53

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 6,008,464

بازدید این صفحه در سال جاری: 39

بازدید این صفحه در ماه جاری: 11

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 03

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir