انجمن علمی ترویج تغذیه با شیر مادر ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1392

آدرس انجمن: تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از میدان ولیعصر - کوچه دانش کیان - پلاک 24 - طبقه همکف

تلفن انجمن: 02188891169-70

نمابر (Fax) انجمن: 02188891170

سایت انجمن: www.shiremadar.com

پست الکترونیک (Email) انجمن: shiremadar@yahoo.com

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 276 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 50 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 بهار اله ورديعضو علی البدل 1398/11/27
2 سیدابوالفضل افجهنایب رئیس 1398/11/27
3 منصور بهرامیبازرس 1398/11/27
4 فاطمه فرهمنددبیر 1398/11/27
5 محمود راوریعضو هیأت مدیره 1398/11/27
6 خلیل فریورعضو علی البدل 1398/11/27
7 حامد شفقبازرس علی البدل 1398/11/27
8 سید علیرضا مرندیرئیس 1398/11/27
9 حسین فخرائیعضو هیأت مدیره 1398/11/27
10 غلامرضا خاتمی قزوینیعضو هیأت مدیره 1398/11/27
11 احمد رضا فرسارخزانه دار 1398/11/27
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی ترویج تغذیه با شیر مادر ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی ترویج تغذیه با شیر مادر ایران


1401/10/28

تاریخ آغاز: 1401/10/28

1401/10/28

تاریخ پایان: 1401/10/28


274

تعداد اعضا: 274

143

تعداد آرا: 143


انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی ترویج تغذیه با شیر مادر ایران

انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی ترویج تغذیه با شیر مادر ایران


1398/11/27

تاریخ آغاز: 1398/11/27

1398/11/27

تاریخ پایان: 1398/11/27


121

تعداد اعضا: 121

66

تعداد آرا: 66


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1510پزشكیدکترای حرفه ایپزشکی
2 1511دندانپزشكیدکترای حرفه ایDentistry
3 00501پزشك عمومی شاغل در طرح پزشك خانوادهدکترای حرفه ایGeneral practitioner working in family physician program
4 19130ماماییدکترای تخصصی (PhD)Midwifery
5 18415بهداشت مادر و كودكدکترای تخصصی (PhD)Maternal and Child Health
6 1920پرستاریدکترای تخصصی (PhD)Nursing
7 1921روانشناسی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Psychology
8 1925علوم تغذیهدکترای تخصصی (PhD)Nutrition science
9 1711بیماریهای كودكانتخصصبیماریهای كودكان
10 1715پزشكی اجتماعیتخصصCommunity Medicine
11 1734زنان وزایمانتخصصObstetrics and Gynecology
12 1818دندانپزشكی كودكانتخصصPediatric Dentistry
13 2155ارتوپدی كودكانفلوشیپ 
14 2124ارولوژی كودكانفلوشیپ 
15 21445اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق كودكانفلوشیپ 
16 2144اینترونشنال كاردیولوژی دركودكان ونوجوانانفلوشیپ 
17 2179بیهوشی كودكانفلوشیپ 
18 2145پاتولوژی كودكانفلوشیپ 
19 21141پوست كودكانفلوشیپ 
20 2139پریناتولوژیفلوشیپ 
21 21119جراحی مغز و اعصاب كودكانفلوشیپ 
22 21165چشم پزشكی كودكان و انحراف چشمفلوشیپ 
23 21395طب مادر و جنینفلوشیپ 
24 2181مراقبت های ویژه كودكانفلوشیپ 
25 2193نوروفیزیولوژی بالینی كودكانفلوشیپ 
26 2019غدد كودكانفوق تخصص 
27 20275مغز و اعصاب كودكانفوق تخصص 
28 2018خون و سرطان كودكانفوق تخصصخون و سرطان كودكان
29 20195غدد درون ریز كودكانفوق تخصصغدد درون ریز کودکان
30 2020جراحی كودكانفوق تخصصجراحی كودكان
31 2022قلب كودكانفوق تخصصقلب كودكان
32 20235طب نوزادان و پیرامون تولد نوزادانفوق تخصصNeonatology and perinatal medicine
33 2023نوزادانفوق تخصصNeonatology
34 2025كلیه كودكانفوق تخصصكلیه كودكان
35 2026عفونی كودكانفوق تخصصعفونی كودكان
36 2027اعصاب كودكانفوق تخصصاعصاب كودكان
37 2028گوارش كودكانفوق تخصصگوارش كودكان
38 2029ایمونولوژی و آلرژی كودكانفوق تخصصایمونولوژی و آلرژی كودكان
39 2030روانپزشكی كودكانفوق تخصصروانپزشكی كودكان
40 2032روماتولوژی كودكانفوق تخصصروماتولوژی کودکان
41 2034ریه كودكانفوق تخصصریه كودكان
42 20305روانپزشكی كودك و نوجوانفوق تخصص 
43 2610دكترای بهداشت عمومی Dr.P.Hدوره تکمیلی 
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

علیرضا

نام: علیرضا


خوشنامی

نام خانوادگی: خوشنامی


بیماریهای كودكان

رشته تحصیلی: بیماریهای كودكان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


1402/06/01-10:08:36

تاریخ تائید عضویت: 1402/06/01-10:08:36

طاهره

نام: طاهره


پروینی

نام خانوادگی: پروینی


بیماریهای كودكان

رشته تحصیلی: بیماریهای كودكان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


113298

شماره نظام: 113298


1402/02/13-11:21:59

تاریخ تائید عضویت: 1402/02/13-11:21:59

زهرا

نام: زهرا


صدر

نام خانوادگی: صدر


عفونی كودكان

رشته تحصیلی: عفونی كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


107053

شماره نظام: 107053


1401/10/26-22:24:32

تاریخ تائید عضویت: 1401/10/26-22:24:32

عذرا

نام: عذرا


فدوی

نام خانوادگی: فدوی


زنان وزایمان

رشته تحصیلی: زنان وزایمان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


29537

شماره نظام: 29537


1401/10/26-22:21:27

تاریخ تائید عضویت: 1401/10/26-22:21:27

عباس

نام: عباس


حبیب الهی

نام خانوادگی: حبیب الهی


نوزادان

رشته تحصیلی: نوزادان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


49982

شماره نظام: 49982


1401/10/26-10:06:59

تاریخ تائید عضویت: 1401/10/26-10:06:59

رخساره

نام: رخساره


محمدی

نام خانوادگی: محمدی


بیماریهای كودكان

رشته تحصیلی: بیماریهای كودكان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


44627

شماره نظام: 44627


1401/10/26-10:04:02

تاریخ تائید عضویت: 1401/10/26-10:04:02

فاطمه

نام: فاطمه


موسوی

نام خانوادگی: موسوی


بیماریهای كودكان

رشته تحصیلی: بیماریهای كودكان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


115841

شماره نظام: 115841


1401/10/25-21:40:34

تاریخ تائید عضویت: 1401/10/25-21:40:34

حسن

نام: حسن


زرگر

نام خانوادگی: زرگر


پزشك عمومی شاغل در طرح پزشك خانواده

رشته تحصیلی: پزشك عمومی شاغل در طرح پزشك خانواده


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


45607

شماره نظام: 45607


1401/10/25-19:43:16

تاریخ تائید عضویت: 1401/10/25-19:43:16

سمیرا

نام: سمیرا


رجبی اسلامی

نام خانوادگی: رجبی اسلامی


بیماریهای كودكان

رشته تحصیلی: بیماریهای كودكان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


128048

شماره نظام: 128048


1401/10/25-16:58:29

تاریخ تائید عضویت: 1401/10/25-16:58:29

ستاره

نام: ستاره


زرگر

نام خانوادگی: زرگر


پزشكی

رشته تحصیلی: پزشكی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


170482

شماره نظام: 170482


1401/10/25-18:23:57

تاریخ تائید عضویت: 1401/10/25-18:23:57

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 4,900,564

بازدید این صفحه در سال جاری: 65

بازدید این صفحه در ماه جاری: 04

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 04

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir