انجمن علمی مدیریت و اقتصاد دارویی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1388

آدرس انجمن: خیابان ولی عصر، تقاطع بزرگراه نیایش، دانشکده داروسازی شهید بهشتی، طبقه سوم

تلفن انجمن: 021-88665692

نمابر (Fax) انجمن: 021-88665692

سایت انجمن: www.iapme.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: info@iapme.ir

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 91 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 45 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 عبدالمجید چراغعلیعضو هیأت مدیره 1396/08/30
2 فرزاد پیرویانرئیس 1396/08/30
3 فاطمه سلیمانینایب رئیس 1396/08/30
4 نازیلا یوسفیدبیر 1396/08/30
5 حسام الدین شریف نیاخزانه دار 1396/08/30
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونيک هيئت مديره و بازرس انجمن علمي مدیریت و اقتصاد دارویی ايران

انتخابات الکترونيک هيئت مديره و بازرس انجمن علمي مدیریت و اقتصاد دارویی ايران


1399/09/17

تاریخ آغاز: 1399/09/17

1399/09/17

تاریخ پایان: 1399/09/17


91

تعداد اعضا: 91

85

تعداد آرا: 85


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1441مدیریت خدمات بهداشتی درمانیکارشناسی ارشدHealth Care Management
2 1469ارزیابی فناوری سلامت (H.T.A)کارشناسی ارشدHealth Technology Assessment (H.T.A)
3 1485نظارت بر امور داروییکارشناسی ارشدDrug Supervision
4 2410مدیریت MBAکارشناسی ارشد 
5 1926مدیریت خدمات بهداشتی درمانیدکترای تخصصی (PhD)Health Care Management
6 1947اقتصاد سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health Economics
7 1957سیاست گذاری سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health Policy
8 1976اقتصاد و مدیریت دارودکترای تخصصی (PhD)Pharmaco-economics
9 2210MPHدوره تکمیلی 
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

امیر

نام: امیر


ویانچی

نام خانوادگی: ویانچی


اقتصاد و مدیریت دارو

رشته تحصیلی: اقتصاد و مدیریت دارو


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


8881413

شماره نظام: 8881413


1399/09/16-18:27:04

تاریخ تائید عضویت: 1399/09/16-18:27:04

مینا

نام: مینا


گلستانی

نام خانوادگی: گلستانی


اقتصاد و مدیریت دارو

رشته تحصیلی: اقتصاد و مدیریت دارو


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1399/09/16-18:27:12

تاریخ تائید عضویت: 1399/09/16-18:27:12

سعید

نام: سعید


طاهری

نام خانوادگی: طاهری


اقتصاد و مدیریت دارو

رشته تحصیلی: اقتصاد و مدیریت دارو


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


د-20196

شماره نظام: د-20196


1399/09/16-18:25:11

تاریخ تائید عضویت: 1399/09/16-18:25:11

فرحناز

نام: فرحناز


زینالی

نام خانوادگی: زینالی


اقتصاد و مدیریت دارو

رشته تحصیلی: اقتصاد و مدیریت دارو


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


9894د

شماره نظام: 9894د


1399/09/13-09:47:50

تاریخ تائید عضویت: 1399/09/13-09:47:50

هدی

نام: هدی


فرجی

نام خانوادگی: فرجی


اقتصاد و مدیریت دارو

رشته تحصیلی: اقتصاد و مدیریت دارو


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


16334

شماره نظام: 16334


1399/09/13-09:47:57

تاریخ تائید عضویت: 1399/09/13-09:47:57

مهرناز

نام: مهرناز


خیراندیش

نام خانوادگی: خیراندیش


اقتصاد و مدیریت دارو

رشته تحصیلی: اقتصاد و مدیریت دارو


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


112389

شماره نظام: 112389


1399/09/12-00:08:58

تاریخ تائید عضویت: 1399/09/12-00:08:58

علی رضا

نام: علی رضا


یکتادوست حسینی

نام خانوادگی: یکتادوست حسینی


اقتصاد و مدیریت دارو

رشته تحصیلی: اقتصاد و مدیریت دارو


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


د-11308

شماره نظام: د-11308


1399/09/11-15:49:06

تاریخ تائید عضویت: 1399/09/11-15:49:06

زهرا

نام: زهرا


اعجمی

نام خانوادگی: اعجمی


اقتصاد و مدیریت دارو

رشته تحصیلی: اقتصاد و مدیریت دارو


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


90466

شماره نظام: 90466


1399/09/11-14:45:06

تاریخ تائید عضویت: 1399/09/11-14:45:06

محمدرضا

نام: محمدرضا


امیرصدری

نام خانوادگی: امیرصدری


اقتصاد و مدیریت دارو

رشته تحصیلی: اقتصاد و مدیریت دارو


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


10291

شماره نظام: 10291


1399/09/11-14:36:59

تاریخ تائید عضویت: 1399/09/11-14:36:59

منیره

نام: منیره


افضلی

نام خانوادگی: افضلی


اقتصاد و مدیریت دارو

رشته تحصیلی: اقتصاد و مدیریت دارو


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


16050

شماره نظام: 16050


1399/09/05-21:47:25

تاریخ تائید عضویت: 1399/09/05-21:47:25

12345678910
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 6,008,078

بازدید این صفحه در سال جاری: 38

بازدید این صفحه در ماه جاری: 05

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 02

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir