انجمن علمی بیومتریال و مهندسی بافت ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1400

آدرس انجمن: تهران، خ حافظ، روبروی سمیه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده پلیمر، دفتر انجمن علمی بیومتریال و مهندسی بافت ایران

تلفن انجمن: 02164542420

نمابر (Fax) انجمن: 02164542420

سایت انجمن: ---

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 348 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 16 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی بیومتریال و مهندسی بافت ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی بیومتریال و مهندسی بافت ایران


1401/02/31

تاریخ آغاز: 1401/02/31

1401/02/31

تاریخ پایان: 1401/02/31


158

تعداد اعضا: 158

107

تعداد آرا: 107


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1112تكنولوژی پزشكی هسته ایکارشناسیNuclear Medicine Technology
2 1132داروسازیکارشناسیPharmacy
3 1141مهندسی پزشكی (بیوالكتریك)کارشناسیBiomedical Engineering (bioelectric)
4 1123مهندسی پزشكی بالینیکارشناسی 
5 11415مهندسی پزشكیکارشناسیBiomedical engineering
6 1169مهندسی پلیمرکارشناسیPolymer engineering
7 1170مهندسی شیمیکارشناسیChemical engineering
8 1171مهندسی مكانیكکارشناسیMechanical engineering
9 1172مهندسی مواد و متالورژیکارشناسیMaterials engineering
10 1173مهندسی نساجیکارشناسیTextile engineering
11 14223مهندسی نساجیکارشناسی ارشدTextile engineering
12 14221مهندسی مكانیكکارشناسی ارشدMechanical engineering
13 14222مهندسی مواد و متالورژیکارشناسی ارشدMaterials engineering
14 14219مهندسی پلیمرکارشناسی ارشدPolymer engineering
15 14220مهندسی شیمیکارشناسی ارشدChemical engineering
16 14179داروسازیکارشناسی ارشدPharmacy
17 14218مهندسی برقکارشناسی ارشدElectrical engineering
18 14167مهندسی پزشكیکارشناسی ارشدBiomedical engineering
19 1487شیمی داروئیکارشناسی ارشد 
20 14575نانوفناوری پزشكیکارشناسی ارشد 
21 1424بافت شناسیکارشناسی ارشدHistology
22 14265زیست فناوری پزشكیکارشناسی ارشدMedical Biotechnology
23 1434فیزیك پزشكیکارشناسی ارشدMedical Physics
24 1443مهندسی پزشكی (بیوالكتریك)کارشناسی ارشدمهندسی پزشكی (بیوالكتریك)
25 1457نانوتكنولوژی پزشكیکارشناسی ارشدMedical Nanotechnology
26 1470مهندسی پزشكی (زیست مواد)کارشناسی ارشدMedical engineering (biomaterials)
27 1510پزشكیدکترای حرفه ایپزشکی
28 1511دندانپزشكیدکترای حرفه ایDentistry
29 1512داروسازیدکترای حرفه ایPharmacy
30 1611علوم آزمایشگاهیدکترای حرفه ایLaboratory sciences
31 16125دامپزشكیدکترای حرفه ایVeterinary medicine
32 19136علوم و فناوریهای تصویربرداری پزشكی (سلولی مولكولی و عصبی)دکترای تخصصی (PhD) 
33 19785كنترل دارو و فرآورده‌های آرایشی و بهداشتیدکترای تخصصی (PhD) 
34 1955مهندسی پزشكی (بیوالكتریك)دکترای تخصصی (PhD) 
35 18605داروسازی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Pharmacy
36 1914بافت شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)بافت شناسی پزشكی
37 1922ژنتیك انسانی (ژنتیك پزشكی)دکترای تخصصی (PhD)Human Genetics (Medical Genetics)
38 1930فیزیك پزشكیدکترای تخصصی (PhD)Medical Physics
39 1980نانوفناوری پزشكیدکترای تخصصی (PhD)نانوفناوری پزشكی
40 1942زیست فناوری پزشكی (بیوتكنولوژی پزشكی)دکترای تخصصی (PhD)Medical Biotechnology
41 1950پزشكی مولكولی (سلولی مولكولی)دکترای تخصصی (PhD)Molecular Medicine (Molecular Cell Biology)
42 1951مهندسی بافتدکترای تخصصی (PhD)Tissue Engineering
43 1994مهندسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)Biomedical Engineering
44 1973شیمی داروییدکترای تخصصی (PhD)Medicinal Chemistry
45 1974زیست فناوری دارویی (بیوتكنولوژی دارویی)دکترای تخصصی (PhD)زیست فناوری دارویی (بیوتكنولوژی دارویی)
46 1978كنترل دارودکترای تخصصی (PhD)Drug control
47 19805نانوفناوری دارویی(نانوتكنولوژی دارویی)دکترای تخصصی (PhD)Pharmaceutical Nanotechnology (Nano-pharmaceuticals)
48 1981زیست مواد داروییدکترای تخصصی (PhD)Bio-pharmaceuticals
49 1984علوم سلولی كاربردیدکترای تخصصی (PhD)Applied Cell Sciences
50 19941مهندسی پزشكی _ رباتیك پزشكیدکترای تخصصی (PhD)Medical Engineering - Medical Robotics
51 19179مهندسی برقدکترای تخصصی (PhD)Electrical engineering
52 19181مهندسی شیمیدکترای تخصصی (PhD)Chemical engineering
53 19180مهندسی پلیمردکترای تخصصی (PhD)Polymer engineering
54 19182مهندسی مكانیكدکترای تخصصی (PhD)Mechanical engineering
55 19183مهندسی مواد و متالورژیدکترای تخصصی (PhD)Materials engineering
56 19184مهندسی نساجیدکترای تخصصی (PhD)Textile engineering
57 2314بافت شناسی پزشكیدكتری تخصصی پژوهشی 
58 2350پزشكی مولكولیدكتری تخصصی پژوهشی 
59 2381زیست مواد داروییدكتری تخصصی پژوهشی 
60 2374زیست فناوری دارویی (بیوتكنولوژی دارویی)دكتری تخصصی پژوهشی 
61 2322ژنتیك پزشكیدكتری تخصصی پژوهشی 
62 2373شیمی داروییدكتری تخصصی پژوهشی 
63 2384علوم سلولی كاربردیدكتری تخصصی پژوهشی 
64 2351مهندسی بافتدكتری تخصصی پژوهشی 
65 2340نانوفناوری پزشكیدكتری تخصصی پژوهشی 
66 2380نانوفناوری دارویی (نانوتكنولوژی دارویی)دكتری تخصصی پژوهشی 
67 2392علوم داروییدكتری تخصصی پژوهشی 
68 17195ارتوپدیتخصص 
69 1860داروسازی بالینی (كلینیكال فارماسی)تخصص 
70 1710بیماریهای داخلیتخصصInternal medicine
71 1711بیماریهای كودكانتخصصبیماریهای كودكان
72 1712بیماریهای عفونی و گرمسیریتخصصTropical and Infectious Diseases
73 1713بیماریهای قلب و عروقتخصصCardiovascular Diseases
74 1714بیماریهای مغزو اعصابتخصصNeurology
75 1716پرتو درمانیتخصصRadiotherapy
76 1717پزشكی هسته ایتخصصNuclear medicine
77 17185طب فیزیكی و توانبخشیتخصصPhysical medicine and rehabilitation
78 1719جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)تخصصOrthopaedic Surgery (Orthopaedics)
79 1720جراحی كلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)تخصصKidney and urinary tract surgery - genital (Urology)
80 1721جراحی مغزواعصابتخصصNeurosurgery
81 1722چشم پزشكیتخصصOphthalmology
82 1724رادیولوژیتخصصRadiology
83 1727گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردنتخصصEar, nose and throat and head and neck surgery
84 1730بیماریهای پوستتخصصDermatology
85 1733جراحی عمومیتخصصGeneral surgery
86 1810دندانپزشكی ترمیمیتخصصRestorative Dentistry
87 18135بیماریهای دهان وفك و صورتتخصصOromaxillofacial Dentistry
88 1817جراحی دهان و فك وصورتتخصصOral and Maxillofacial Surgery
89 1818دندانپزشكی كودكانتخصصPediatric Dentistry
90 2149سوختگیفلوشیپ 
91 2168ایمپلنتفلوشیپ 
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

محسن

نام: محسن


شهروسوند

نام خانوادگی: شهروسوند


مهندسی پلیمر

رشته تحصیلی: مهندسی پلیمر


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1403/03/05-14:22:05

تاریخ تائید عضویت: 1403/03/05-14:22:05

علی

نام: علی


خنشان

نام خانوادگی: خنشان


مهندسی مواد و متالورژی

رشته تحصیلی: مهندسی مواد و متالورژی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


0

شماره نظام: 0


1403/03/03-01:20:27

تاریخ تائید عضویت: 1403/03/03-01:20:27

سمیره

نام: سمیره


هاشمی نجف آبادی

نام خانوادگی: هاشمی نجف آبادی


مهندسی شیمی

رشته تحصیلی: مهندسی شیمی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1403/02/19-00:20:26

تاریخ تائید عضویت: 1403/02/19-00:20:26

رسا

نام: رسا


سلطان بیگی

نام خانوادگی: سلطان بیگی


مهندسی پزشكی

رشته تحصیلی: مهندسی پزشكی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


0

شماره نظام: 0


1403/02/18-21:36:50

تاریخ تائید عضویت: 1403/02/18-21:36:50

سونیا

نام: سونیا


بانی ابیانه

نام خانوادگی: بانی ابیانه


مهندسی پزشكی

رشته تحصیلی: مهندسی پزشكی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


0

شماره نظام: 0


1403/02/18-21:37:09

تاریخ تائید عضویت: 1403/02/18-21:37:09

امین

نام: امین


دولت آبادی

نام خانوادگی: دولت آبادی


مهندسی پزشكی (زیست مواد)

رشته تحصیلی: مهندسی پزشكی (زیست مواد)


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0000000000

شماره نظام: 0000000000


1403/02/18-21:37:20

تاریخ تائید عضویت: 1403/02/18-21:37:20

اسما

نام: اسما


گودرزی

نام خانوادگی: گودرزی


مهندسی پزشكی

رشته تحصیلی: مهندسی پزشكی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


0

شماره نظام: 0


1403/02/18-21:37:33

تاریخ تائید عضویت: 1403/02/18-21:37:33

هانیه

نام: هانیه


موثق

نام خانوادگی: موثق


مهندسی پزشكی

رشته تحصیلی: مهندسی پزشكی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


0

شماره نظام: 0


1403/02/18-21:36:38

تاریخ تائید عضویت: 1403/02/18-21:36:38

مرضیه سادات

نام: مرضیه سادات


سیادت نژاد

نام خانوادگی: سیادت نژاد


مهندسی پزشكی

رشته تحصیلی: مهندسی پزشكی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


0

شماره نظام: 0


1403/02/11-15:09:01

تاریخ تائید عضویت: 1403/02/11-15:09:01

هستی

نام: هستی


مهرزاد

نام خانوادگی: مهرزاد


مهندسی پزشكی

رشته تحصیلی: مهندسی پزشكی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


0

شماره نظام: 0


1403/02/11-15:09:37

تاریخ تائید عضویت: 1403/02/11-15:09:37

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 6,008,469

بازدید این صفحه در سال جاری: 266

بازدید این صفحه در ماه جاری: 64

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 14

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir