پایان انتخابات الکترونیک انجمن علمی ایمونولوژی و آلرژی ایران
به گزارش دبیرخانه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی انتخابات الکترونیک انجمن علمی ایمونولوژی و آلرژی ایران، با مشارکت بیش از 76 درصد (112 نفر) از اعضاء محترم این انجمن به پایان رسید.
 به گزارش دبیرخانه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی انتخابات الکترونیک انجمن علمی ایمونولوژی و آلرژی ایران با مشارکت بیش از 76 درصد  (112 نفر) از اعضاء محترم این انجمن به پایان رسید. 
لازم به ذکر است این انتخابات که در تاریخ 20 تا 21 دی ماه مقرر شده بود با تقاضای کمیته انتخابات و تایید کمیسیون یک روز دیگر تمدید شد و یکی از بالاترین میزان مشارکت ها را داشت. 

ضمن تشکر از همراهی همه اعضاء محترم این انجمن، پس از تعیین زمان رونمایی از سوی دبیرخانه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی، نتایج در حضور کمیته انتخابات و هیات مدیره انجمن، در دفتر کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی رونمایی می شود.
بدیهی است نتایج انتخابات این انجمن علمی پس از تأیید در کمیسیون انجمن های علمی وزارت بهداشت نافذ خواهد بود.
تاریخ خبر: 1397/04/23
کلمات کلیدی: پایان,انتخابات,ایمونولوژی

:: ارسال نظر
نام: 
پیام: